Vujadin Popović i Ljubiša Beara doživotno u zatvoru zbog genocida u Srebrenici

Načelnik bezbjednosti Zvorničke brigade Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida prvostepeno je osuđen na 35 godina, a na 19 godina je osuđen načelnik za operativno-nastavne poslove Glavnog štaba Radivoje Miletić za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem trajnog protjerivanja muslimana Srerbenice i Žepe, a komandant Zvorničke brigade Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina zatvora

AUTOR: Vedran Bosanac
OBJAVLJENO: 30.01.15 u 13:09
http://bit.ly/1DmVXzU
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je počelo sa izricanjem konačnih presuda Vujadinu Popoviću, Ljubiši Beari, Dragi Nikoliću, Radivoju Miletiću i Vinku Pandureviću, oficirima Vojske Republike Srpske optuženim za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, počinjene u julu 1995. godine, javlja Anadolu Agency.

Predsjedavajući Žalbenog vijeća Patrick Robinson je istakao da Žalbeno vijeće smatra da se da su Popović i Beara krivi za udruživanje radi vršenja genocida u Srebrenici.

Robinson je na početku izricanja presude podsjetio na prvostepene presude Pretresnog vijeća oficirima VRS-a, te da su uložene žalbe nakon prvostepene presude.

Dodao je da Žalbeno vijeće odbacuje sve argumente kojima se osporava ukupan broj žrtava. Isto tako, Žalbeno vijeće je odbacilo argumente kojima se osporava načelna vjerodostojnost svjedoka.

Žalbeno vijeće ukida osuđujuću presudu Miletiću za progon i prisilno premještanje, u vezi s muškarcima, bosanskim muslimanima, koji su prešli Drinu.

Žalbeno vijeće je također uvažilo žalbe Beare, Popovića i Nikolića, na prvostepenu presudu kojom su bili proglašeni krivima za ubistva šestorice bosanskih muslimana iz Srebrenice ubijenih kod Trnova, a koje su ubili pripadnici jedinice "Škorpioni". Žalbeno vijeće navelo je da nije uvjerenja da postoji veza između pomenute jedinice i nekog člana udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) za ubistva kod Trnova.

Inače, prvostepenom presudom MKSJ iz  2010. godine, pomenuta petorka je proglašena krivim za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi i osuđeni su na dugogodišnje zatvorske kazne.

Načelnici bezbjednosti Drinskog korpusa i Glavnog štaba VRS Vujadin Popović i Ljubiša Beara osuđeni su za genocid na doživotni zatvor. Prema prvostepenoj presudi proglašeni su krivim za genocid nad oko 7.000 srebreničkih muslimana nakon što je VRS 11. Jula 1995. godine zauzela Srebrenicu, tada "zaštićenu zonu" Ujedinjenih nacija.

Načelnik bezbjednosti Zvorničke brigade Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida prvostepeno je osuđen na 35 godina, dok je načelnik za operativno-nastavne poslove Glavnog štaba Radivoje Miletić osuđen na 19 godina zatvora za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem trajnog protjerivanja muslimana Srerbenice i Žepe. Komandant Zvorničke brigade Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina zatvora.

Također, tadašnji komandant specijalne policijske jedinice Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora, ali nije podnio žalbu na presudu. Tadašnji pomoćnik komandanta VRS i haškog optuženika Ratka Mladića,  Milan Gvero je osuđen na pet godina zatvora, a kasnije je umro.