Bitka na Sutjesci u brojkama i fotografijama

Iz Šibenika je bilo – 1.316 boraca, poginulo – 787; iz Splita – 1.091, poginulo – 688; iz Gline – 886, poginulo – 599; iz Livna – 622, poginulo – 289; iz Nikšića – 571, poginulo – 190; iz Knina – 568, poginulo – 334; iz Dvora na Uni – 560, poginulo – 267; iz Drvara – 550, poginulo – 203 partizanska borca

AUTOR: Abrašmedia
OBJAVLJENO: 14.06.15 u 17:39
OSVJEŽENO: 14.06.15 u 17:39
http://bit.ly/1QwZA0V
Okupator je u ovu operaciju, poznatu kao "Peta neprijatljska ofanziva" ili bitka na Sutjesci, uveo oko 127.000 vojnika (67.000 Nijemaca, 43.000 Italijana , 2000 Bugara, i oko 15.000 domaćih sluga okupatora) uz podršku 170 aviona, 8 artiljerijskih pukova i velikog broja tenkova – protiv Glavne operativne grupe jačine oko 22.000 partizana. Ili: šest na jednog, što je po vojnim normama, duplo više nego što je potrebno za apsolutni borbeni uspjeh napadača.
 
Glavna operativna grupa se uspjela probiti iz okruženja uz ogromne gubitke od 7.543 poginula borca, među kojima i 597 partizanki, što je nezabiljžen primjer gubitaka žena boraca u istoriji ratova.
 
Najviše je bilo boraca iz Hrvatske – 8.925, od čega iz Dalmacije – 5.195; iz Bosne i Hercegovine – 8.293; iz Crne Gore – 3.337; iz Srbije – 1492; iz Makedonije – 21; iz Slovenije – 19; iz inostranstva – 38.
 
U nacionalnom pogledu najviše je bilo Srba – 11.851; Hrvata – 5.220; Crnogoraca – 3.295; Muslimana – 866; Jugoslovena – 757; Jevreja – 74; Slovenaca – 21; Makedonaca – 4; Albanaca – 3; Italijana – 10; Nijemaca – 4.
 
Neki srezovi (opštine) drže apsolutne rekorde i po broju učesnika i po broju poginulih:
 
Iz Šibenika je bilo – 1.316 boraca, poginulo – 787; iz Splita – 1.091, poginulo – 688; iz Gline – 886, poginulo – 599; iz Livna – 622, poginulo – 289; iz Nikšića – 571, poginulo – 190; iz Knina – 568, poginulo – 334; iz Dvora na Uni – 560, poginulo – 267; iz Drvara – 550, poginulo – 203.
 
Više od 67 odsto bilo je mlađe od 25 godina (14.215 boraca), dok je 48 odsto boraca pripadalo KPJ (6.610) ili SKOJ-u (4.065), piše Abrašmedia.
 
(Prema: general Svetozar Oro – s pozivom na: Viktor Kučan, Spomen knjiga o Sutjesci – Danas, Beograd, 4. august 2002.)