Capital: Direktorica Doma zdravlja Prijedor priznala kažnjavanje doktora

"Poslodavac je nezakonito i na vrlo drzak način, potpuno neosnovano umanjio plate za naplatu svojih potraživanja, iako za navedenu naplatu nije imao pristanak radnika ili pravosnažnu odluku nadležnog suda“, ističu u sindikatu ljekara

AUTOR: Žana Gauk
OBJAVLJENO: 12.08.17 u 14:56
http://bit.ly/2wS5Fx5
Direktorica Doma zdravlja Prijedor Slavica Popović, reagujući na pisanje CAPITAL-a o otvorenom obračunu sa ljekarima ove zdravstvene ustanove, ipak je priznala da je čak njih deset kažnjeno jer su se, kako tvrdi, oglušili o Pravilnik o pravima na medicinska sredstva.  

Zbog priznanja teške povrede prava radnika u Strukovnom sindikatu doktora medicine Republike Srpske, kako kažu za CAPITAL, danas razmatraju osnovanost da direktno protiv direktorice Doma zdravlja podnesu krivičnu prijavu, piše Žana Gauk.

U pisanom odgovoru našoj redakciji Popović je navela da je “tokom redovne kontrole Fond zdravstvenog osiguranja RS utvrdio nepravilnosti i naveo ime ljekara koji je počinio nepravilnost, kao i povrijeđeni član ugovora koji su ljekari potpisali sa Domom zdravlja i FZO RS”.

Iako je na prvi upit CAPITAL-a kategorično odbacila navode o kažnjavanju ljekara, sada je, uz konstataciju “da smo potpuno promašili temu”, istakla da je riječ o pogrešno izdatim medicinskim sredstvima. Dom zdravlja je od sedam ljekara već naplatio štetu od 62,5 KM, od dva po 125 KM. Najveći iznos štete je 562,5 KM što je jedan od jedan od doktora morao da izmiri.

“Svim doktorima pravovremeno je dostavljen zapisnik zbog njihovog izjašnjenja na isti i eventualnog ulaganja prigovora na zapisnik. Fond nije prihvatio nijedan prigovor te je kaznio Dom zdravlja kaznom od 2.500 KM. Polovinu tog iznosa, 1.250 KM, namiruju imenovani ljekari zbog učinjenje greške utvrđene zapisnikom Fonda”, ističe Popović.

Po njenim tvrdnjama, ljekari su povrijedili Pravilnik koji decidno propisuje za koju šifru se izdaje koje medicinsko sredstvo.

„Neprimjenjivanje Pravilnika povlači materijalnu i krivičnu odgovornost doktora“, napominje i dodaje da ovim postupkom nije povrijeđen nijedan član Zakona o radu.

„Ko tvrdi drugačije, Zakon nije ni pročitao niti razumio njegove odredbe“, zaključila je.

Međutim, Popović je i u nedavnoj pisanoj izjavi za CAPITAL istakla da “rizik prekoračenja u odnosu na ugovorena sredstva snosi zdravstvena ustanova primarnog nivoa i on iznosi 70 odsto“ te da “FZO iznos prekoračenja odbija od ugovorenih sredstava koje doznačuje Domu zdravlja Prijedor”.

U ljekara, kao radnika zdravstvene ustanove, niko ne može da uperi prst.

Međutim, odlukom da čak njih deset kazni nižom platom, uprava Doma zdravlja Prijedor, kako ističu u sindikatu ljekara, prekršila je čak tri zakona i to Zakon o radu, Zakon o izvršnom postupku i Zakon o obligacionim odnosima RS.

Takođe, jasan je i stav Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS po ovom pitanju – FZO RS redovno kontroliše propisivanje lijekova i medicinskih sredstava, a za uočene nepravilnosti ima mogućnost da domu zdravlja umanji mjesečnu tranšu.

„Dakle, umanjene tranše se odnose na zdravstvenu ustanovu, a ne na doktora medicine pojedinačno”, naglasili su nedavno u Ministarstvu.

Kako Popović ne odustaje od svojih načina „naplate štete“, tako ni Strukovni sindikat doktora medicine RS ne odustaje od „korišćenja svih pravnih mjera kojima će štititi prava svojih članova, doktora medicine u prijedorskom Domu zdravlja“.

„Poslodavac je nezakonito i na vrlo drzak način, potpuno neosnovano umanjio plate za naplatu svojih potraživanja, iako za navedenu naplatu nije imao pristanak radnika ili pravosnažnu odluku nadležnog suda“, ističu u sindikatu.

Dodaju da poslodavac nije imao valjan zakonski osnov za prinudnu naplatu, kao ni osnovanost potraživanja za naknadu štete, jer svoju odluku, prema Zakonu o radu RS, može da donese samo na osnovu odluke nadležnog suda.