Radom do zdravlja: Domaći proizvodi iz Tuzle, Bratunca, Srebrenice, Brčkog, Goražda, Višegrada, Vareša, Mostara

Napravljeno po domaćoj recepturi: džemovi, pekmez, sokovi, ajvar, sirevi, čajevi, ručni radovi od vune

AUTOR: Branka Antić Štauber
OBJAVLJENO: 11.10.17 u 12:52
http://bit.ly/2zevQQh
Udruženje „Snaga žene“  i O.Z. „Zelena mreža“ Tuzla Vas sa zadovoljstvom pozivaju na sajam „Radom do zdravlja“ koji će se održati u petak, 13. oktobra 2017. godine na platou ispred TC „Sjenjak“, sa početkom u 10.00 sati.
 
Na sajmu će biti predstavljeni proizvodi naših korisnica iz Srebrenice, Bratunca, Brčkog, Goražda, Višegrada, Vareša, Mostara i Tuzle. Svi proizvodi su domaće izrade i napravljeni po domaćoj recepturi: različiti džemovi, pekmez, sokovi, ajvar, sirevi, čajevi, ručni radovi od vune i dr.

Osnivanje zadruge proizašlo je iz potrebe da se na jedan sveobuhvatan način pomogne korisnicima koji su kroz aktivnosti ekonomskog osnaživanja postali uzgajivači i prerađivači ljekovitog i aromatičnog bilja, cvijeća te voćnih i povrtlarskih kultura. Zadruga je zvanično osnovana i registrirana u januaru 2017. godine i djeluje po principima socijalnog poduzetništva. U okviru svoje djelatnosti Zadruga promovira i prodaje proizvode proizvođač̌a - zadrugara, razvija sopstvenu liniju proizvoda, kreira prodajna tržišta, uspostavlja kontakte između proizvođača i potencijalnih kupaca, koordinira narudžbe, educira i savjetuje proizvođače - članove zadruge.

“Snaga žene” ima jedinstven, kontekstualno orijentiran i holistički pristup traumi i izlječenju žena. To podrazumijeva približavanje vlastitoj traumi, sagledavanje ličnih problema, ali i razumijevanje i empatiju za druge žrtve i preživjele bez obzira kojoj etničkoj, nacionalnoj ili vjerskoj grupi pripadali. Multidimenzionalni model „Snaga žene“ jednostavno ulazi u okvire ekološke rehabilitacije odnosno ekološkog modela oporavka.

Sve aktivnosti se odnose na pružanje podrške korisnicima - proizvođačima u očuvanju i unapređenju započetih aktivnosti, omogućavanju lakšeg pristupa lokalnom, a u nekoj perspektivi i  regionalnom tržištu  te u povezivanju sa otkupljivačima i distributerima repromaterijala, opreme i ambalaže, pružanju informacija o zakonskoj regulativi iz ove oblasti kao i certificiranju proizvoda koji su vezani za ovaj sektor.

Sajam se organizira u okviru projekta „Prevencija transgeneracijskog prijenosa ratne traume i socijalnog isključivanja“ finansiranog od strane Auswärtiges  Amt-a, Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke.
 
Udruženje “Snaga žene” od početka djelovanja pruža pomoć ugroženim kategorijama stanovništva u svim aspektima života. Pomoć je uglavnom fokusirana na psihosocijalnu, medicinsku, pravnu i ekonomsku podršku, a omogućena je raznim korisničkim grupama, prvenstveno ženama, civilnim žrtvama nasilja, ženama žrtvma seksualnog nasilja i ratnog silovanja, s naglaskom na udovička domaćinstva sa ili bez djece, te djeci i starijim osobama u izbjegličkim naseljima i mjestima povratka, ugroženoj populaciji u povratničkim područjima (domicilna i ostala populacija), kao i ostalim grupama kojima je potrebna medicinska ili psihosocijalna podrška.

Sajam se organizira u okviru projekta „Prevencija transgeneracijskog prijenosa ratne traume i socijalnog isključivanja“ finansiranog od strane Auswärtiges  Amt-a, Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke.