BiH je zemlja s najvećim brojem emigranata u cijeloj Evropi

Najveći postotak stanovništva koji živi u inostranstvu kada su u pitanju evropske države ima Bosna i Hercegovina, sa čak 43.3% emigranata. Slijede je Albanija sa 38.8%, Makedonija sa 24.8%, Portugal s 22.3% i Crna Gora sa 22.1%.

AUTOR: Indy100
OBJAVLJENO: 12.03.19 u 10:12
http://bit.ly/2TwAtmB
Statistika i naslovi o imigraciji uglavnom se fokusiraju na broj migranata u nekoj zemlji - ali još jedan zanimljiv način da se razmotri ova tema su razine emigracije iz određene zemlje.
 
Jakub Marian objavio je mapu koja prikazuje broj ljudi iz neke zemlje koji žive u inostranstvu, kao postotak trenutne populacije, piše Indy100.
 
Mapa pokazuje da 7,6% građana Velike Britanije trenutno živi u inostranstvu, u poređenju s 18.8% u Irskoj, 13% u Ukrajini, 22% u Portugalu, 3.4% u Švedskoj i 18.9% u Litvaniji.
 
Najveći postotak stanovništva koji živi u inostranstvu kada su u pitanju evropske države ima Bosna i Hercegovina, sa čak 43.3% emigranata. Slijede je Albanija sa 38.8%, Makedonija sa 24.8%, Portugal s 22.3% i Crna Gora sa 22.1%.
 
Od ukupnog broja stanovništva susjedna Hrvatska ima 20.4% emigranata, a Srbija 10.9%.  Najmanje emigranata u regiji ima Slovenija, 6.8%.
 
Španija je zemlja s najmanjim brojem emigranata u cijeloj Evropi (2.7%), a slijede je Francuska (3.3%), Švedska (3.4%), Norveška (3.7%) i Turska (4%).
 
Na posebnoj karti može se vidjeti najčešće odredište emigranata u svakoj zemlji.
 
Ova karta pokazuje da više Australaca emigrira u Englesku nego bilo gdje drugdje, i da više Amerikanaca emigrira u Njemačku nego u bilo koju drugu zemlju. U BiH najviše emigriraju Hrvati, u Hrvatsku Srbi, a u Srbiju Austrijanci.
 
Za Front Slobode prevela Esma Klico