Naučnici upozoravaju: Klimatske promjene bi mogle izazvati vulkanske erupcije širom svijeta

Vulkanske erupcije mijenjaju klimu tako što izbacuju dim i pepeo u atmosferu, ali naučnici sada također misle da bi suprotna situacija mogla biti veoma moguća – klimatske promjene bi mogle izazvati vulkanske erupcije.

AUTOR: Independent
OBJAVLJENO: 14.04.18 u 11:49
http://bit.ly/2H08XUn
Pored katastrofalnog utjecaja na nivo mora i vrijeme, globalno zagrijavanje bi također moglo izazvati katastrofalne vulkanske erupcije širom planete.
 
Vulkanske erupcije mijenjaju klimu tako što izbacuju dim i pepeo u atmosferu, ali naučnici sada također misle da bi suprotna situacija mogla biti veoma moguća – klimatske promjene bi mogle izazvati vulkanske erupcije.
 
Prema Gioachino Robertiju, studentu doktorskog studija na Univerzitetu Clermont Auvergne, glečeri mogu potisnuti vulkanske erupcije pod pretpostavkom da planine imaju strukturnu stabilnost.
 
Kako klima postaje toplija, topljenje leda sa ovih planina ruši njihovu stabilnost, što potencijalno dovodi do stvaranja klizišta i kolapsa.
 
''Zamislite led kao neku vrstu zaštitnog sloja – kada se let otopi, planina se može srušiti,'' rekao je Roberti.
 
Ako je vaša planina vulkan onda imate još jedan problem.
 
''Vulkani su sistem pod pritiskom, ako se taj pritisak ukloni topljenjem leda i stvaranjem klizišta, nastaje problem.''
 
Predstavljajući svoj rad na Generalnoj skupštini Unije za geografske nauke, Roberti je objasnio studiju slučaja koju su on i njegovi saradnici istražili u Kanadi, prenosi Independent.
 
Iako nije poznata po svojoj vulkanskoj aktivnosti, Kanada ima stotine potencijalno aktivnih vulkana. Naučnici su se odlučili fokusirati na Mount Meager, ledeni vulkan koji se nalazi sjeverno od Vancouvera.
 
Posljednja erupcija Mount Meagera bila je prije više od 2.000 godina, ali Roberti se odlučio fokusirati na ovaj vulkan zbog novijih prirodnih katastrofa koje su se tamo desile.
 
Na ljeto 2010. godine, najveće klizište u historiji Kanade pojavilo se u južnom dijelu vulkana.
 
''Glečerska baza nagiba se povukla i tokom najtoplijeg dijela ljeta, klizište se odronulo, a cijela planina se počela kretati veoma velikom brzinom,'' rekao je Roberti.
 
Nakon toga, 2016. godine uslijedilo je formiranje ledenih pećina jer su vrući vulkanski gasovi izbijali iz vulkana.
 
''Ovo je prvi put da se ovo dogodilo na tom mjestu – tako da se ravnoteža planine mijenja,'' rekao je Roberti.
 
Da bi razumjeli ove događaje, naučnici su koristili numeričko modeliranje vulkana kako bi istražili vezu između topljenja leda na glečeru i promjena u magmi unutar njega.
 
Otkrili su da klizišta imaju potencijal destabiliziranja magmatskih komora i izazivanja erupcije – što je fenomen koji se direktno može povezati sa zagrijavanjem klime.
 
''Vidimo korelaciju između visokih temperatura, topljenja leda i klizišta,'' rekao je Roberti.
 
''Današnja povećanja temperature vjerovatno će uzrokovati druga velika klizišta.''
 
Drugi naučnici su pozdravili istraživanje Robertija i njegovih kolega, iako su primjetili složenost uključenih sistema i poteškoće u stvaranja direktnih veza između klimatskih promjena i erupcija.
 
''Ovo novo istraživanje lijepo pokazuje da ako se promijeni opterećenje na vulkanskoj planini – kao što je na primjer uklanjanje leda – vjerovatnoća mehaničkog kolapsa i eventualne erupcije bit će malo povećana,'' rekao je profesor David Rothery, geonaučnik s Open Univerziteta koji nije sudjelovao u istraživanju.
 
''Erupcije izazivaju složen niz faktora. Pretpostavljam da će se mnoge erupcije uzrokovane glacijalnim taljenjem eventualno dogoditi u svakom slučaju – ali ovo istraživanje pokazuje da bi zagrijavanje moglo povećati vjerovatnoću da se ove erupcije dogode ranije.''
 
Dr. David McGarvie, još jedan istraživač na Open Univerzitetu koji nije sudjelovao u istraživanju, izjavio je da još uvijek nedostaju dokazi da erupciju ledenih vulkana kao što je Mount Meager izaziva topljenje leda. Međutim, primjetio je kako ovo nije slučaj za vulkane koji se nalaze ispod ledenih ploča na Islandu i Antarktici.
 
''Postoji sve veći broj boljih dokaza širom Islanda da kada se ledena ploča značajno smanji na kraju posljednjeg ledenog perioda, dolazi do velikog povećanja frekvencije i obima erupcije.
 
Međutim, on je rekao kako trenutna skala topljenja leda nije ista kao na kraju ledenog perioda.
 
Zajedno sa Robertijem istraživanje je predstavio i Matthias Schlögl, student doktorskih studija na Univerzitetu prirodnih resursa i životnih nauka u Beču, čije su se studije također fokusirale na klizišta izazvana klimatskim promjenama.
 
Budući da klizišta ima tendenciju da budu uzrokovana velikim padavinama – za koje se očekuje da će se povećati zbog klimatskih promjena – ovi događaji u budućnosti će postati češći.
 
Schlogl-ova studija istražila je utjecaj takvih klizišta na evropsku transportnu mrežu.
 
''Klizišta danas predstavljaju važan problem, a očekujemo da će klimatske promjene – posebno promjene u padavinama i temperaturama – povećati i dodatno utjecati na stabilnost nagiba i pokrenuti dodatna klizišta u budućnosti,'' rekao je Schlogl.
 
Naučnici postaju sve više pouzdani kada je u pitanju pripisivanje povećanja učestalnosti i ozbiljnosti prirodnih katastrofa klimatskim promjenama.
 
Suša koja trenutno pogađa Cape Town povezana je s klimatskim promjenama, kao i uragan Harvey kada je opustošio jugoistočni dio SAD-a krajem 2017. godine.
 
Novi rezultati koje su predstavili ovi istraživači pokazuju da se geološki fenomeni, kao i vrmemenski događaji u osnovi mijenjaju zahvaljujući klimatskim promjenama.
 
 
Za Front Slobode prevela Esma Klico