Opći kolektivni ugovor u FBiH ističe, Vlada ostavlja radnike na cjedilu?

"Radnici neće imati nikakva prava na topli obrok, regres, uvećanu satnicu za prekovremeni rad, niti definisanu najnižu platu"

AUTOR: Indikator.ba
OBJAVLJENO: 18.06.17 u 08:53
http://bit.ly/2tB5i8r
Opći kolektivni ugovor u Federaciji BiH ističe za nekoliko dana, a njegovi potpisnici Sindikat i Udruženje poslodavaca FBiH još nisu uputili zahtjev za njegovo produženje, niti donošenje novog. 

Dok se Vlada FBiH pokušava izmjenama Zakona o radu vratiti kao potpisnik Općeg kolektivnog ugovora, poslodavci poručuju da nemaju više o čemu pregovarati s Vladom, niti će biti dio novog Općeg kolektivnog ugovora, izvijestila je BHT. 

Vlada FBiH nikada nije ispoštovala zaključak Ekonomsko-socijalnog vijeća o proširenju Općeg kolktivnog ugovora na sve radnike. 

Ovaj ugovor ističe 21. juna, a nakon toga svi će biti na gubitku, upozorava predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Edhem Biber. 

"Radnici će biti ostavljeni na milost i nemilost onima kod kojih rade, za poslodavce će to značiti da će radnici moći raznim svojim aktivnostima ugroziti poslovanje firmi, a vlast može imati posljedice da se neće puniti budžeti", istakao je Biber. 

Postojećim Općim kolektivnim ugovorom obuhvaćeno je samo 10 odsto radnika, a Vlada FBiH nikad nije proširila Ugovor na sve radnike i za poslodavce tu prestaje sva saradnja. 

"Vlada nema namjeru da to uradi. Čak je u izmjenama i dopunama Zakona o radu predevidjela postojanje Općeg kolektivnog ugovora, ali da ga potpisuju i Vlada i sindikati i poslodavci. Poslodavci nikad neće pristati da pregovaraju o tome s Vladom", kaže Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH. 

U Sindikatu kažu da razumiju interes poslodavaca, ali ne i interes Vlade FBiH čija bi strategija, kažu, trebala biti zaštita svih radnika.
 
"Radnici neće imati nikakva prava na topli obrok, regres, uvećanu satnicu za prekovremeni rad, niti definisanu najnižu platu", poručuje Selvedin Šatorović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH. 

U resornom ministarstvu tvrde da radnike neće prepustiti sami sebi te da postojeći Opći Kolektivni ugovor nakon isteka može biti na snazi još šest mjeseci. 

Njegovo proširenje stopirala su ministarstva finansija i zdravlja zbog mogućih tužbi radnika. 

"Tužbe su bile naročito izražene u državnoj službi, gdje se osnovica vezala za obračun plaće sa najnižom plaćom", pojasnio je Ernis Imamović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH. 

Opozicija optužuje Vladu i vladajuću koaliciju u FBiH za odbijanje desetine amandmana na izmjene Zakona o radu, a kojima bi kako kažu prava radnika bila zaštićena, prenosi Indikator.