Francuska zabranila mobitele u školama

Ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer rekao je kako je cilj zakona pomoći djeci da se fokusiraju na lekcije, da se više socijalizuju i smanje korištenje društvenih mreža.

AUTOR: Independent
OBJAVLJENO: 04.11.18 u 08:00
http://bit.ly/2SL1Sgx
Francuska je usvojila novi zakon koji učenicima zabranjuje korištenje mobilnih telefona tokom školskih sati.
 
Studenti u osnovnim i srednjim školama do 15 godina starosti sada će morati ostaviti svoje telefone kod kuće ili ih isključiti. Od sada će ih moći koristiti samo u hitnim slučajevima, piše Independent.
 
Ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer rekao je kako je cilj zakona pomoći djeci da se fokusiraju na lekcije, da se više socijalizuju i smanje korištenje društvenih mreža. Također je dizajniran za borbu protiv online bullyinga i sprječavanja krađe ili nasilja u školi.
 
Trenutno u Velikoj Britaniji, škola odlučuje hoće li telefon biti zabranjen.
 
Ali, nova anketa koja se provela nakon što su se đaci vratili u školske klupe sugerira da gotovo šest od 10 (59%) roditelja u Velikoj Britaniji smatra da studentima ne smije biti dozvoljeno da nose svoje mobitele oko školskih terena.
 
Međutim, od 2.022 ispitana roditelja, 27 % je reklo da bi telefoni trebali biti dozvoljeni za vrijeme odmora, dok je 34% reklo da ih treba dozvoliti za vrijeme ručka.
 
Psiholog dr. Linda Papadopoulos je rekla: "Djeca koja počinju srednju školu idu od velike ribe u malom ribnjaku do male ribe u velikom ribnjaku i odjednom moraju  pronaći svoj put. Na vrhu toga, oni imaju sve ove nove komunikacijske alate i započinju online interakciju - što može biti vrlo različito od interakcije licem u lice na koju su navikli.
 
"Osim ako roditelji ne odvoje vrijeme da djeci naglase razlike u komunikaciji na mreži i izvan nje, te ih pripreme za činjenicu da se neke stvari online mogu pogrešno protumačiti, oni imaju rizik da se osjećaju izolirano ili čak izrugivano."
 
Za Front Slobode prevela Esma Klico