Najveću stopu samoubistava među profesijama imaju doktori i ostali medicinski radnici

Mnogi doktori koji su sami sebi oduzeli život bolovali su od depresije ili neke mentalne bolesti koja nije bila liječena. U ovoj najnovijoj studiji, naučnici ukazuju da je glavni faktor koji doprinosi visokim stopama samoubistava u ovoj profesiji strah povezan s dijagnozom mentalne bolesti.

AUTOR: IflScience
OBJAVLJENO: 14.05.18 u 07:24
http://bit.ly/2wDEN8O
U prosjeku, u SAD-u jedan doktor svakodnevno oduzme sebi život. Ova zabrinjavajuća statistika proizašla je iz nove studije koja je proučavala broj samoubistava među medicinskim stručnjacima u SAD-u, za koje se smatra da imaju najveću stopu samoubistava u odnosu na bilo koju drugu profesiju.
 
Mnogi doktori koji su sami sebi oduzeli život bolovali su od depresije ili neke mentalne bolesti koja nije bila liječena. U ovoj najnovijoj studiji, naučnici ukazuju da je glavni faktor koji doprinosi visokim stopama samoubistava u ovoj profesiji strah povezan s dijagnozom mentalne bolesti. Iako studija tek treba da bude objavljena, naučnici su predstavili svoje rezultate na godišnjem sastanku Američke psihijatrijske asocijacije.
 
Naučnici su proveli meta-analizu studija objavljenih tokom posljednjih 10 godina kako bi pokušali saznati zašto su stope toliko visoke, ali i vidjeti da li su bilo kakvi pokušaji intervencije imali ikakav utjecaj, piše Josh Davis za IFLScience.
 
Otkrili su kako se broj samoubistava kretao između 28 i 40 na svakih 100.000 doktora, što je više nego dvostruko u odnosu na generalno američku javnost (13 samoubistava na 100.000 ljudi). To znači da između 300 i 400 medicinskih praktičara oduzme sebi život svake godine. Naučnike je iznenadila činjenica da su stope samoubistava među doktorima bile još veće od onih koji rade u vojsci, koja se smatra jednim od najstresnijih poslova.
 
Potrebno je razumjeti zašto su stope toliko visoke. Prethodne studije su pokazale da su stope depresije kod doktora slične onima kod opće populacije, oko 12% za muškarce i 19.5% za žene, pri čemu su ove brojke malo veće među studentima medicine.
 
Razlog je možda nevoljnost doktora da traže pomoć. Naučnici su otkrili kako postoji velika stigma vezana za probleme s mentalnim zdravljem u medicinskoj zajednici, koja djeluje kao značajna prepreka i doprinosi većoj stopi samoubistava.
 
Naučnici su također otkrili da iako je broj ženskih medicinskih praktičara koje pokušaju samoubistvo manji u odnosu na generalnu javnost, broj takvih slučajeva sa smrtnih ishodom je sličan za obje grupe. To je potencijalno povezano s činjenicom da se prilikom pokušaja samoubistva doktori najčešće truju ili objese, te da znanje i pristup smrtonosnim supstancama na svakodnevnom poslu može biti zaslužno za veću stopu smrtnih slučajeva u ovoj grupi.
 
Pokušane su razne intervencije u cilju smanjenja ove stope, kao što su zdravstveni programi koje nude bolnice, ali do danas, izgleda da nijedna metoda nije bila uspješna. Naučnici preporučuju da intervencije budu inicirane ranije u njihovom karijerama u okviru zajedničkih napora da se smanji strah od stigmatizacije.
 
 
Za Front Slobode prevela Esma Klico