Kina

Srećko Pulig: Kineski miks

Puno teorijskih autoriteta govori dakle da je Kina na putu državnog kapitalizma, dok manjina, poput autora na koje smo se mi ovdje pozvali, tvrdi kako se i dalje može govoriti o socijalizmu, koji se jasno razlikuje od kapitalizma. Donekle poseban je slučaj Samira Amina, koji istovremeno tvrdi kako se o Kini danas teško može govoriti kao o socijalističkoj zemlji, ali da ona nije ni do kraja kapitalistička. U igri je novi miks, koji ne možemo do kraja shvatiti pozivajući se samo na povijesne socijalizme, ali i kapitalizme.

Apple uklonio aplikaciju koju su prosvjednici u Hong Kongu koristili za označavanje lokacija policije

Apple je isprva odbio dozvoliti ovu aplikaciju u svojoj trgovini aplikacijama, ali ta je odluka poništena nakon nekoliko dana. Nakon kineskih reakcija, aplikacija je ponovno uklonjena iz trgovine.

South Park nakon cenzure uputio podrugljivu ispriku Kini

Otkako je epizoda prikazana u SAD-u, tražilica kineske društvene mreže Weibo ne prikazuje rezultate ukoliko se pretražuje termin South Park. Serija je uklonjena s raznih video platformi u kini, uključujući Bilibili, iQiyi, Youku i le.com. Iako na nekim stranicama pretraga izbaci kratak uvod o seriji, videozapisi se ne mogu reproducirati.

Kina i Indija vodeće zemlje po pitanju ozelenjavanja planeta Zemlje u posljednjih 20 godina

I Kina i Indija su tijekom '70-ih i '80-ih prošle kroz faze intenzivnog krčenja šuma, čisteći stare šume kako bi dobile prostor za urbani razvoj i poljoprivredu. Međutim, jasno je da su ljudi, kad se suoče s ozbiljnim problemom, nevjerojatno vješti u pronalaženju rješenja. Kada se fokus tijekom '90-ih preusmjerio na smanjenje onečišćenja zraka i tla i na borbu protiv klimatskih promjena, ove dvije zemlje napravile su velike promjene u svom načinu iskorištavanja zemljišta.

Jesu li magarci pred izumiranjem zbog izlova?

Organizacije za zaštitu životinja zahtijevaju da se zabrani trgovina magarećom kožom sve dok se ne dokaže da je ona održiva – i za magarce, ali i za organizacije koje o njima ovise. "Zabrana trgovine magarećom kožom bi povećala pritisak na kineskom tržištu", smatra Mayers iz The Donkey Sanctuary. A to bi moglo dovesti do toga da se krene u potragu za "rezervnim" materijalima. Na primjer biljnim sredstvima ili materijalima proizvedenima u laboratoriju.

Ususret Nacionalnom danu NR Kine

Ekstremne mjere koje vlada poduzima kako bi osigurala potpuno nesmetano odvijanje događaja pokazuje nesigurnost jer je za Peking 70. obljetnica više od običnog nacionalnog dana. Ona je i pokazatelj opstanka: Narodna Republika Kina traje dulje od Sovjetskog Saveza i učvršćuje svoju ulogu na svijetu kao jedne od globalnih sila.

Garlic 2.0: Prva uspješno klonirana mačka na svijetu

Kloniranje domaćih životinja moglo bi imati i druge primjene. Primjerice, mogle bi se klonirati ugrožene vrste životinja radi povećanja i učinkovitog upravljanja populacijom kao i suzbijanja bolesti.

Carrie Lam formalno povukla sporni zakon o izručenju

"Hoće li to imati velik utjecaj ili ne, nisam siguran – morat ćemo sačekati i vidjeti. Ovo je vrlo pozitivan potez, čak i ako je došao ovako kasno", komentirao je povlačenje zakona zastupnik u vladi Hong Konga, Felix Chung.

Smile-to-Pay: Sve više ljudi u Kini koristi novu tehnologiju 'plaćanja licem'

Iako tehnologija otvara mnoga pitanja u vezi s privatnošću, sve je popularnija među kineskim građanima.

YouTube, Facebook i Twitter gase kineske profile koji vode internetsku kampanju protiv prosvjeda u Hong Kongu

Kako tvrde iz Twittera i Facebooka, kineska vlada pokušava utjecati na javno mnijenje o Hong Kongu putem interneta.

DW: Zašto je Hong Kong tako važan za Kinu?

Kini je potreban Hong Kong kako bi ublažio i sve turobnije ekonomske izglede: godine stope dvoznamenkastog rasta su završene. Aktuelni podaci pokazuju da je rast industrijske proizvodnje i maloprodaje - oba ključna parametra za ekonomsko blagostanje Kine - u julu u padu.

Wilfred Chan: Borba za opstanak Hong Konga

Mali pogranični grad od sedam miliona stanovnika ne može svojeručno rastaviti hegemonijski poredak u čiju je zamku upao. Ali njegova borba u ovom kritičnom trenutku predstavlja hitan poziv za sve levičare da pomognu u razgradnji ovih struktura – istovremeno ponovo promišljajući modele društvene organizacije s onu stranu kapitalističkog modela nacionalnih država.

Abbas Faiz: Ograničene mogućnosti Kine u Hong Kongu

S obzirom na to da nije stekla povjerenje prosvjednika i da, kako se čini, gubi kinesku podršku, Carrie Lam se nalazi u situaciji u kojoj će morati donijeti neke teške odluke – stati na stranu prosvjednika i prkositi kineskom pritisku ili pak stati na stranu Kine i narediti policiji gušenje protesta pod svaku cijenu.

Svijet žanje kaos ostavštine Britanskog carstva

Danas se rezultati nepromišljene britanske vladavine jasno pokazuju...

Chaohua Wang: Hong Kong vs. Peking

Tokom protekla dva meseca protesti nisu jenjavali, naprotiv, jačali su sukobi sa policijom, vladom Hong Konga pa čak i službom za vezu centralne kineske vlade. Podrška javnosti i dalje je snažna, u prećutnoj saglasnosti da je ovaj pokret, još uvek bez imena, kolektivni glas nepoverenja Pekingu. Zvaničnom Pekingu je to sigurno jasno, u manjoj ili većoj meri, ali još nema javnog priznanja.

Huaweijev pametni telefon s OS-om tvrtke mogao bi se pojaviti na tržištu do kraja godine

Huawei, uz Huawei Mate30 seriju pametnih telefona, najesen namjerava izbaciti i novi pametni telefon vrijedan otprilike $300 koji će operirati na HongMeng sustavu, tvrdi kineski Global Times.