Bitka na Sutjesci u brojkama i fotografijama

Godina rođenja utvrđena je za ukupno 21.132 borca. Od toga: 14.245 ili 67% bili su mlađi od 25 godina

AUTOR: Front Slobode
OBJAVLJENO: 14.06.15 u 17:39
OSVJEŽENO: 14.06.15 u 17:39
https://bit.ly/2Xs3dz1
Najpoznatija bitka pete neprijateljske ofanzive je Bitka na Sutjesci (Operacija Crno), kojom su partizani izvršili proboj iz njemačkog obruča juna 1943. godine, u blizini rijeke Sutjeske u jugoistočnoj Bosni. 

Sile Osovine su pod Njemačkim zapovjedništvom okupile oko 127,000 vojnika i oklopnih vozila, uključujući Njemačke (67.000), Talijanske  (43.000), Bugarske (2000) Endehazijske i četničke jedinice (oko 15.000 domaćih izdajnika) uz podršku preko 300 aviona, 8 artiljerijskih pukova i velikog broja tenkova – protiv Glavne operativne grupe Jugoslavenske Narodnooslobodilačke vojske koja je brojala ukupno 22.148  boraca (19.265 muškaraca i 2.883 žene) u 16. proleterskih i udarnih brigada iz raznih krajeva Jugoslavije (dvije iz Srbije, dvije iz Crne  Gore, jedna iz Sandžaka, jedna iz Hercegovine, dvije iz Istočne  Bosne, dvije iz Bosanske Krajine, tri iz Dalmacije i tri sa Banije). Od ukupnog broja boraca oko 4.000 su bili ranjenici.
 
Operativna glavnina NOVJ se uspjela probiti iz okruženja uz ogromne gubitke, poginulo je 7.543 boraca, među kojima je bilo 6946  muškaraca i 597 žena, od kojih su 352 bile bolničarke – što je nezabiljžen primjer gubitaka žena boraca u istoriji ratova.
 
Najviše je bilo partizanki i partizana iz Hrvatske – 8.925 (od toga: 5195 iz Dalmacije, 733 iz Kninske  Krajine, 2179  sa Banije, 256  sa  Korduna i 329  iz Like); iz Bosne i Hercegovine – 8.293; iz Crne Gore – 3.337; iz Srbije – 1492; iz Makedonije – 21; iz Slovenije – 19; iz inostranstva – 38.
 
U nacionalnom pogledu najviše je bilo Srba – 11.851; Hrvata – 5.220; Crnogoraca – 3.295; Muslimana – 866; Jugoslovena – 757; Jevreja – 74; Slovenaca – 21; Makedonaca – 4; Albanaca – 3; Italijana – 10; Nijemaca – 4.
 
Najviše partizanki i partizana je bilo iz sreza (opštine) Šibenik, a Split i Glina su podnijeli najveće žrtve u toku Bitke na Sutjesci, 15. maj – 20. juni 1943). Neki srezovi (opštine) po broju učesnika i po broju poginulih:
 
Šibenik 1.316 boraca – poginulo 535; Split 1.091 boraca – poginulo 557; Glina 886 – poginulo 550; Livno 622 – poginulo 196; Bosanski Petrovac 959 – poginulo 167; Bosansko  Grahovo 325 – poginulo 112; Bosanska  Krupa 302 – poginulo 144; Nikšić 571 – poginulo 122; Knin 568 – poginulo 235; Dvor na Uni 560 – poginulo 206; Trogir 435 – poginulo 228; Drvar 550 – poginulo 103; Podgorica 408 – poginulo 91; Makarska 362  – poginulo 188; Petrinja 402 – poginulo 237; Sinj 318 – poginulo 120; Omiš 245 – poginulo 141; Vrgorac 249 – poginulo 124; Sisak 207 – poginulo 137; Prnjavor 243 – poginulo 114; Šipovo 389 – poginulo 124; Sanski  Most 177 – poginulo 71; Bijeljina 267 – poginulo 102.

Socijalni  sastav:  13695  zemljoradnici, 5.165 radnici, 1.572 đaci, 367 studenti, 10 apsolventi, 97 učitelji, 40 profesori srednjih škola, 4 profesori fakulteta, 52 ljekari, 25 inžinjeri, 89 pravnici, 2 arhitekti, 4 geometri, 2 farmaceuti, 2 veterinari, 6 agronomi, 14  književnici i publicisti, 8 novinari, 8 akademski slikari, 4 dramski umjetnici, 2 muzičari, 48 tehničari, 302 službenici, 57 oficiri, 139 podoficiri, 29 pitomci, 1 pilot, 33 žandari, 10 sveštenici, 8 bogoslovi, 31 trgovac, 6 ugostitelji, 302 domaćice i 14 djece do sedam godina.  

Operacija "Švarc" je nanijela velike gubitke jedinicama NOVJ:

    1. divizija: 1514 poginulih od 5041 boraca ukupno, ili 30,03%
    2. divizija: 2605 poginulih od 8106 boraca ukupno, ili 32,14% (računajući jedinice pod njenom komandom 10. juna)
    3. divizija: 1554 poginulih od 4664 boraca ukupno, ili 33,32% (računajući i 3. bat. 10. herc. brigade)
    7. divizija: 1349 poginulih od 2547 boraca ukupno, ili 52,96%

Godina rođenja utvrđena je za ukupno 21.132 borca. Od toga: 14.245  ili 67% bili su mlađi od 25 godina, a 785 ili 4% stariji od 40 godina.
 
Za  6.610 boraca utvrđeno je da su u vrijeme bitke na Sutjesci bili članovi KPJ i 4065 članovi SKOJ-a, ukupno 10.675 ili 48% politički  organizovanih. Od toga 755 su predratni članovi KPJ.  

Za  narodne  heroje  proglašeno  je  258  boraca  i  starešina,  20  su  španski  borci,  42  delegati  na Prvom  i  70  delegati na  Drugom zasedanju AVOJ-a
 
Izvor: wikipedia eng/de/sr/hr/bs.wiki, Viktor Kučan: Borci Sutjeske