Tužilaštvo TK: Doktor Aleksandar Perišić potpisao najmanje 500 ljekarskih uvjerenja bez ikakvog pregleda

U taj kriminal umiješano je 14 autoškola sa područja Tuzlanskog kantona

AUTOR: Federalna televizija
OBJAVLJENO: 01.03.17 u 12:46
https://bit.ly/2XiBkJE
Doktor Aleksandar Perišić potpisao je najmanje 500 ljekarskih uvjerenja građanima Tuzlanskog kantona koji nikada kod njega nisu došli na zdravstveni pregled u ordinaciju u Zvorniku. Na osnovu falsifikovanih ljekarskih uvjerenja 500 osoba je bez problema dobilo vozačke dozvole i danas učestvuje u saobraćaju. Doktor Perišić je priznao da je počinio krivično djelo, ali pred kameru ne želi.

Sve je trajalo čak pet godina. Kako je kazao Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK-a, od 2011. godine do 2016. je u svojoj ambulanti, a prethodno se dogovarajući sa vlasnicima autoškola, izdavao je veći broj ljekarskih uvjerenja s unesenim neistinitim sadržajem, pri čemu kandidati koji su slali vlasnici autoškole nikada nisu išli na pregled, odnosno pristupili u ordinaciju doktora Perišića - na osnovu takvih ljekarskih uvjerenja izdavane su im vozačke dozvole.

U taj kriminal umiješano je 14 autoškola sa područja Tuzlanskog kantona. I to uglavnom autoškola iz općina koje graniče sa RS-om.

Arnautović ističe da je podignuto 14 optužnica protiv 15 lica - vlasnici autoškola su optuženi za izdavanje ili upotrebu neistinite ljekarske svjedodžbe, a u određenom broju predmeta za davanje lažnog iskaza jer su i oni podstrekavali svoje kandidate da policiji i tužilaštvu daju lažne iskaze.

Ovaj kriminal ne bi bio otkriven da sa istražnim organima nisu sarađivali vlasnici pojedinih autoškola do kojih su došle informacije o zloupotrebama u ovoj oblasti, a neki su imali i lična iskustva.

“Moja izjava je bila vezana za svjedočenje protiv doktora. Lični primjer sam imao. Trebalo mi je je ljekarsko uvjerenje za produženje instruktorske dozvole. Dobio sam određene informacije i to je to”, kaže Mevludin Memić, predsjednik Udruženja autoškola TK-a.

Za sve su znali i u nadležnom ministarstvu. Od svega sada peru ruke, pa odgovornost prebacuju na MUP i vlasnike autoškola.

“Ja sam u više navrata skretao pažnju na to i upozoravao ih da nije u skladu sa propisima da se lice koje nije izvršilo ljekarski pregled pusti u saobraćaj, a i sami sebe ugrožavaju time što puštaju u vozilo lice za koje nije utvrđeno da je zdravstveno sposobno za vozača. Međutim, to nije imalo efekta. To je apsolutno za svaku osudu. Iz tog razloga sam skretao pažnju. I pozivao sam se na savjest tih instruktora koji su to radili, ako su to radili, i kandidata”, navodi Emin Rakovac, šef Sektora za saobraćajnu edukaciju Ministarstva obrazovanja TK-a.

Memić kaže kako su upozoravali i tražili da se povede računa o svemu - pa i o ljekarskim uvjerenjima.

Kada se susreo sa neoborivim dokazima i svjedočenjima oko 150 svjedoka, dr. Perišić je priznao krivicu i postigao nagodbu sa Tužilaštvom Tuzlanskog kantona.

Općinski sud Kalesija donio je osuđujuću presudu i izrekao - kako je predviđeno sporazumom - novčanu kaznu u iznosu od 25 hiljada maraka za krivično djelo vezano za ljekarska uvjerenja, a za davanje lažnog iskaza - uvjetnu osudu od četiri mjeseca, sa rokom provjere od tri godine. U presudi je donesena odluka suda da mu se oduzima protivpravno stečena imovinska korist stečena činjenjem krivičnog djela u iznosu od 15 hiljada maraka.

Predsjednik Udruženja saobraćajnih inženjera i tehničara TK-a Zlatko Kovačević ne slaže se sa takvom kaznom - nedovoljna je jer jedan ljudski život ne može se izmjeriti novcem.

U Tužilaštvu kažu da su oni obavili svoj dio posla te je da postupak oduzimanja nezakonitih vozačkih dozvola u nadležnosti MUP-a. Tužilaštvo je zatražilo zabranu rada onim autoškolama koje nisu priznale krivicu i postigle nagodbu. A na MUP-u je sada obiman posao oduzimanja nezakonitih vozačkih dozvola i ozbiljne provjere da li među korisnicima takvih ljekarskih uvjerenja ima i uposlenika MUP-a. U Sektoru za saobraćajnu edukaciju Ministarstva obrazovanja, koje vrši monitoring i organizuju ispitivanje budućih vozača, kažu da nemaju nadležnost oduzimanja spornih vozačkih dozvola.

Mada su profesionalizovali komisije za ispitivanje budućih vozača i sveli broj vanjskih saradnika na minimum, iz Ministarstva obrazovanja ponovo upozoravaju da je ova oblast podložna korupciji te stoga pozivaju MUP da budnim okom prati kompletan ispitni proces.

A primjera zloupotreba ima i o tome ljudi svjedoče.

“Na ispitnom mjestu navodno se dešava da član komisije dođe i kaže užem krugu svojih poznanika - danas hoću toliko i toliko maraka. Ne možeš reći to svakome, pretpostavljamo. Naveli smo u pismenom zahtjevu da se to provjeri i pismeni odgovor još nismo dobili”, kaže Kovačević.

Sekretar Gradskog crvenog križa Tuzla je Sead Hasić, bivši kantonalni ministar. U istoj zgradi je deceniju bila smještena autoškola njegovog brata Bajazida Hasića - u istoj zgradi vršena je obuka i ispitivanje kandidata, a Crvenom križu se istovremeno spočitavalo da indirektno šalje poruku budućim vozačima koju autoškolu treba odabrati.

Kada su se protiv toga pobunili pojedini članovi Udruženja autoškola TK-a i kada su mediji saznali za taj slučaj, Bajazid Hasić raskida ugovor sa Crvenim križom: “To nema nikakve veze sa mojim bratom ili bilo s kim. Ja sam ugovor potpisao sa predsjedništvom,odnosno sa predsjednikom CK-a Marijom Križićem - to je dvonamjensko korištenje, 20 sati u toku sedmice. To je održavanje teoretske nastave i ništa drugo”. Kaže i kako nema sukoba interesa: “Zašto niko do sada nije rekao da je to u suprotno zakonu?. Deset godina”.

Zanimljivo je da je Hasićeva supruga bila jedno vrijeme uposlenica Sektora za saobraćajnu edukaciju, koji je nadzirao njegovu autoškolu. I to u vrijeme kada je njegov brat bio član Vlade TK-a i kantonalni ministar.

“Ta škola je primljena u tim prostorima kada ja nisam ni radio u Ministrstvu obrazovanja, a ta osoba koja je primljena - nije mojom sugestijom. Ja sam morao prihavatiti da ta osoba radi tu. Tako da nisam mogao spriječiti takvo nešto”, objašnjava Rakovac.

Ali, zato Ministarstvo može spriječiti sukob interesa pojedinih članova Komisije za polaganje vozačkih ispita i zabraniti favorizovanje određenih autoškola, koje na taj način povećavaju broj kandidata i ostvaruju ekstra profit.

“Neko ko je jučer bio vozač instruktor i imao svoju autoškolu mogao ju je odjaviti ili prevesti na određenog člana porodice ili nekog drugog. I onda je zaposlen i sada je predsjednik ili član Komisije za polaganje vozačkih ispita. I on sigurno može da ima drugačiju koncepciju polaganja vozačkih ispita. Mi smo imali prigovore određenih autoškola da su pojedine škole favorizovane”, tvrdi Kovačević.

Rakovac smatra kako je je, u slučaju pristrasnosti prema određenim autoškolama, jedino rješenje neangažovanje tih vanjskih saradnika.

Kantonalno tužilaštvo je veoma ozbiljno odlučilo da eliminiše kriminal u ovoj oblasti. Međutim, to ne znači da će se zaboraviti na drugo - na, primjera radi, obračun s krupnim slučajevima kriminala u MUP-u TK-a, te procesuiranje kriminalaca koji su u sprezi sa vladajućim strankama, u posljednje dvije decenije uništili tuzlansku industriju iz koje su izvukli stotine miliona maraka, javlja FTV.