Međuslavenski jezik: Jedan jezik za sve Slavene

Gramatika i riječnik se zasnivaju na zajedničkim karakteristikama svih slavenskih jezika tako da govornici bilo kojeg slavenskog jezika mogu razumjeti međuslavenski bez prethodnog učenja istog

AUTOR: Esma Klico
OBJAVLJENO: 18.11.17 u 11:52
https://bit.ly/2XojAwz
Slaveni su najbrojnija jezična grupa naroda u Evropi, procjenjuje se kako oko 250 miliona ljudi govore jednim od slavenskih jezika. Slavenski jezici su podijeljeni u 3 grupe:
  • Zapadnoslavenski: češki, slovački, poljski i lužičkosrpski.
  • Istočnoslavenski: ruski, bjeloruski, ukrajinski i rusinski.
  • Južnoslavenski: bosanski, srpski, hrvatski, slovenski, crnogorski, makednoski i bugarski.

Iako većina Južnih Slavena baš i ne treba prevodioca kada pričaju na svojim jezicima, komunikacija između različitih grupa Slavena se pokazala malo težim zadatkom.

Međutim, 2006. godine je izveden novi 'međuslavenski jezik' baziran na osnovi svih slavenskih jezika u cilju olakšavanja komunikacije među Slavenima. Gramatika i riječnik se zasnivaju na zajedničkim karakteristikama svih slavenskih jezika tako da govornici bilo kojeg slavenskog jezika mogu razumjeti međuslavenski bez prethodnog učenja istog. Piše se latinicom i ćirilicom i dijeli se na 2 narječja: slovianski i novoslavenski.

Češki lingvist, profesor Vojteh Merunjka je jedan od lingvističara koji aktivno radi na projektu 'jednog jezika za sve Slavene'. 

"Bavim se konstrukcijom jezika od svoje najranije mladosti. Oduševljavao sam se idejom esperanta, ali kako je taj internacionalni jezik ipak stvoren na osnovama romanskih i germanskih jezika, a usputno ili zanemarivo su korišteni slavenski jezici i gramatika, nosila me misao o stvaranju nekog metaslavenskog ili općeslavenskog jezika koji bi upravo slavenskim narodima pomogao da mogu lakše komunicirati i jednostavnije, recimo informatički, prevoditi s jednog na drugi slavenski jezik", izjavio je profesor Merunjka.

Jedan od saradnika profesora Merunjike jeste i hrvatski antropolog Emil Heršak. Heršak smatra kako međuslavenski jezik nije zamišljen da zamijeni sve ostale slavenske jezike, već isključivo da olakša komunikaciju među Slavenima. 

"Ovo nije jezik koji bi zamijenio ili, ne daj Bože, ugrozio bilo koji od postojećih slavenskih jezika, nego je osmišljen kao ispomoć u komunikaciji među Slavenima i poznavaocima slavenskih jezika", ističe Merunka.

Odlomak iz 'Malog princa' na međuslavenskom:

Togda pojavila se lisica.
«Dobry denj», rěkla lisica.
«Dobry denj», odgovoril učtivo maly princ, ktory se razgledal, ale ničto ne viděl.
«Ja jesm tu», rěkl glas, «pod jablanju.»
«Kto jesi ty?», rěkl maly princ. «Jesi mnogo lěpy...»
«Ja jesm lisica», rěkla lisica.