Zašto je postavljanje dobne granice za seksualni pristanak i dalje svjetski izazov?

Zapravo, godine nisu važne. Ko god stupi u seksualni odnos s osobom mlađom od 16 godina postaje seksualni prestupnik, bez obzira što polovina tinejdžera ima odnose do svoje 14. godine života.

AUTOR: Indy100
OBJAVLJENO: 09.04.18 u 10:57
https://bit.ly/2JnLFdp
Francuska razmatra promjenu zakonske dobi za seksualni pristanak tako da se seksualni odnosi prije navršene 15. godine života smatraju silovanjem nakon što su nedavni seksualni skandali vezani za djecu izazvali ozbiljne zabrinutosti. Trenutno tužioci moraju dokazati da je seksualni odnos maloljetnika izvršen pod prisilom kako bi se mogla podnijeti tužba za silovanje.
 
Promjena se predlaže kao način rješavanja problema s zakonima u Francuskoj prema kojima u koliko se ne dokaže postojanje nasilja ili prisile, prekršitelji mogu biti optuženi samo za seksualno zlostavljanje, a ne za silovanje. Zapravo, presude ovog tipa jednake su kaznama za seksualni napad na maloljente i punoljetne osobe, prenosi Indy100.
 
Rasprava oko dobi za seksualni pristanak i dalje je relevantna i ozbiljna, kao i uvijek. U Velikoj Britaniji, dob za seksualni pristanak iznosi 16 godina. Ali, u Njemačkoj i Italiji je 14, a u Turskoj 18. Ipak, ako uzmemo u obzir da jedan od tri tinejdžera stupi u seksualne odnose prije navršene 16. godine, da li to znači da se pitanje dobi za seksualni pristanak treba ponovno razmotriti u Velikoj Britaniji?
 
Djeca i zakon
 
To je problem koji se ponovo pojavljuje u Velikoj Britaniji i uvijek ostaje neriješen. Ali, da li zakon Ujedinjenog Kraljevstva osigurava da su naša djeca na korak od toga da postanu ''seksualni prestupnici''?
 
U Velikoj Britaniji, u skladu za zakonom iz 2003. godine, ilegalno je imati seksualni odnos s nekim mlađim od 16. godina. U nekim slučajevima, u sklopu odbrane navodi se da je postojalo opravdano uvjerenje da je osoba bila starija od 16. godina. Ali obično, ''seksualni prestupnik'' vjerovatno će provesti u zatvoru oko pet godina ako je tada bio mlađi od 18. godina. Kazna se povećava na deset godina ako je počinilac u trenutku krivičnog djela imao više od 18. godina.
 
Zapravo, godine nisu važne. Ko god stupi u seksualni odnos s osobom mlađom od 16 godina postaje seksualni prestupnik, bez obzira što polovina tinejdžera ima odnose do svoje 14. godine života, navodi se u Nacionalnom istraživanju seksualnih stavova i životnih stilova. Stoga, da li je pravedno gledati mlade ljude pred sudom, osuđene i stavljene na listu seksualnih prestupnika zajedno sa silovateljima i pedofilima?
 
To je realnost, ali zakon je tu s razlogom – da zaštitimo ranjive i manje iskusne. Iako se to ne dešava uvijek. NSPCC navodi da se svaki sat prijavi pet dječijih seksualnih prekršaja. Stoga nije iznenađujuće što neki ljudi izražavaju zabrinutost da bi neki seksualni prestupnici bilo koju promjenu u zakonu vidjeli kao priliku da fokusiraju svoje seksualne namjere na mlade tinejdžere. Zabrinutost je vezana uz činjenicu da bi to moglo dovesti do povećanja slučajeva zlostavljanja i pritiska na seks u mladoj dobi.
 
Neki su zabrinuti da bi to moglo dovesti do povećanja stopa spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća (Velika Britanija ima jedne od najvećih stopa tinejdžerskih trudnoća u zapadnoj Evropi).
 
Postoje šira pitanja koja se odnose na seksualizaciju djetinjstva i kulturu u kojoj živimo. Možemo li samo dozvoliti djeci da budu djeca?
 
Tu je i pitanje obrazovanja – ili nedostatka istog – u školama i kod kuće koje se odnosi na seksualnu saglasnost i ponašanje. Tako da spuštanje dobne granice za seksualni pristanak nije nužno odgovor.
 
Zbunjujuća globalna slika
 
Dok je 16 i dalje prosječna dob za seksualni pristanak u Evropi i šire, postoje dramatične razlike na globalnom nivou. Zbog toga postoji konfuzija po pitanju kada je ispravno imati seks, a kada ne. U nekim zemljama, u seksualne odnose možete stupiti samo ako ste u braku (Irak, Pakistan i Saudijska Arabija). U drugim zemljama, seksualni odnosi se mogu imati u 11. godini života (Nigerija), a priličan broj zemalja dozvoljava granicu od 13 godina, uključujući Japan i Niger. Za mnoge je nezamislivo da dobna granica za seksualni pristanak bude toliko niska. Ali, to može odražavati tradiciju, religiju, kulturu i historiju određene zemlje.
 
Možda zakoni vezani za saglasnost trebaju biti fleksibilniji i realističniji kako bi se osiguralo da mladi ljudi budu zaštićeni. U isto vrijeme, mora postojati razumijevanje da mnogi postižu seksualnu zrelost brže od drugih i stoga mogu donositi odluke o vlastitim tijelima. Na primjer, u Kanadi, iako je dobna granica za seksualnu saglasnost 16 godina zakonodavstvo je konstruisano na način da će se prije suditi starijim seksualnim predatorima nego mladim tinejdžerima koji su u vezi, iako još nemaju navršenih 16 godina. To također ublažava pritisak povezan sa seksualnim odnosima u mlađoj dobi.
 
Pitanje saglasnosti je emotivne prirode koje nikada ne može biti u potpunosti riješeno. Ali, to je važno pitanje za ljude svih dobnih skupina. Francuska pono raspravlja o ovoj temi. Možda je vrijeme da i Velika Britanija isto uradi?
 
 
Za Front Slobode prevela Esma Klico