Tuzla i Lukavac: Aerozagađenje - SO2 višestruko iznad praga uzbune

Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije, sumpordioksid (SO2) ne bi smio prekoračiti vrijednosti od 500 mikrograma/m³ preko prosječnih perioda od deset minuta. Istraživanja ukazuju da ljudi sa iskustvom simptoma astme, nakon perioda izloženosti sumpordioksidu u trajanju od samo 10 minuta, trpe promjene u funkciji pluća i respiratornog sistema. U danima sa povećanom koncentracijom SO2 povećan je broj osoba kojima je potrebna ljekarska intervencija kao i stopa smrtnosti.

AUTOR: Alen Haman
OBJAVLJENO: 29.01.17 u 10:29
OSVJEŽENO: 29.01.17 u 10:29
https://bit.ly/2XkWvuL
Zagađenost se mjeri na jednosatnom, osmosatnom i 24-satnom nivou. Boje označavaju stepen zagađenosti.

Bijela - nema doovljno informacija da bi se odredio stepen zagađenosti.

Zelena - čist ili neznatno zagađen zrak.

Žuta - umjereno zagađen zrak.

Crvena - prekomjerno zagađen zrak.

Bordo - pređen prag uzbune
 
Ø   - Vrijednost se ne mjeri.
  - ne postoji validna vrijednost.
MJ - mjerna jedinica.

Za PM2.5 stepen dnevna zagađenosti se ne prikazuje, zato što je granična vrijednost definisana samo na godišnjem nivou.

Informacije o dnevnim koncentracijama lebdećih čestica PM 2,5 i PM 10 te ocjenu kvalitete zraka u gradovima Bosne i Hercegovine u kojima se vrše mjerenja možete pratiti na web stranici zrak.ekoakcija.org.

Besplatnu mobilnu aplikaciju možete preuzeti ovdje.

Granične vrijednosti i prag uzbune

U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune.

Granična vrijednost kvaliteta zraka – znači nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.

Granica tolerancije – znači procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost – znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije.

Prag upozorenja – znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Prag uzbune - znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.


SO2 - Sumpor dioksid 

Prirodni izvori, poput vulkana ili šumskih požara, doprinose pozadinskom onečišćenju atmosfere. Velike emisije sumpor dioksida nastaju zbog industrijskih aktivnosti. Tu se prvenstveno misli na upotrebu fosilnih goriva za grijanje i za proizvodnju električne struje. U mnogim zemljama je tijekom proteklih godina smanjena upotreba fosilnih goriva za grijanje, te su sada termoelektrane najveći emisijski antropološki izvor. Takvo stanje je dovelo do smanjenja onečišćenja sumpor dioksidom u mnogim gradovima Europe.

Prilikom visokih koncentracija sumpor dioksida u kratkom vremenskom intervalu dolazi do smanjenja funkcije pluća. Na visoke koncentracije SO2 su posebno osjetljivi astmatičari, te osobe sa zdrastvenim problemima dišnog sustava, piše na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske.

Štetno djeluje na organizam čovjeka, naročito na disajni trakt. Izaziva kašalj, bronhitis, slabost, a u većim koncentracijama ima toksično djelovanje.

Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije, sumpordioksid (SO2) ne bi smio prekoračiti vrijednosti od 500 mikrograma/m³ preko prosječnih perioda od deset minuta. Istraživanja ukazuju da ljudi sa iskustvom simptoma astme, nakon perioda izloženosti sumpordioksidu u trajanju od samo 10 minuta, trpe promjene u funkciji pluća i respiratornog sistema. U danima sa povećanom koncentracijom SO2 povećan je broj osoba kojima je potrebna ljekarska intervencija kao i stopa smrtnosti.

Slobodni nemetalni oksidi sumpora i dušika vežu se u atmosferi s vodenom parom u spojeve sumporne i dušične kiseline, a koje potom padaju u obliku padalina (kisele kiše) na zemlju, te tako agresivno djeluje na živu i mrtvu prirodu.

Osim biljaka, kisele kiše ozbiljno zagađuju i vode kojima se drastično smanjuje Ph vrijednost, a posljedica je toga narušavanje čitavog ekosistema jer veliko smanjenje Ph vrijednosti dovodi do izumiranja mikroorganizama te je jasno da se javlja i problem pitke vode.

Na Frontu Slobode možete provjeriti vrijednosti koje svakog sata očitavaju mjerne jedinice u Tuzli (Skver, BKC, Bukinje) i Lukavcu.