Eco-masterplan: Rijeke Balkana imaju visoku ekološku vrijednost - zabraniti hidrogradnju na 75% posto rijeka

Eko-masterplan je vrsta prostornog plana za vodene tokove između Slovenije i Grčke, koji ukazuje na zone koje trebaju biti isključene za nove hidroelektrane. U tu svrhu istražena je riječna mreža dužine preko 80.000 kilometara

AUTOR: Alen Haman
OBJAVLJENO: 09.12.18 u 18:19
http://bit.ly/2Yw1W5z
Tri četvrtine rijeka Balkana ekološki su toliko vrijedne da bi trebale biti u potpunosti isključene iz planova za razvoj hidroenergije. Ovo je zaključak Eko-masterplana, koji su objavila udruženja Riverwatch i EuroNatur u okviru kampanje "Sačuvajmo plavo srce Evrope".
 
Eko-masterplan je vrsta prostornog plana za vodene tokove između Slovenije i Grčke, koji ukazuje na zone koje trebaju biti isključene za nove hidroelektrane. U tu svrhu istražena je riječna mreža dužine preko 80.000 kilometara.

Rezultat je da je oko 61.000 kilometara rijeka (76%) visokog ekološkog kvaliteta koje su označene kao zone isključenja za nove hidroelektrane (više detalja ovdje).
 
Trenutno je oko 3000 hidroelektrana planirano ili u izgradnji između Slovenije i Grčke. Oko 1000 je planirano u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi i Natura 2000 područja.

Prema Eko-masterplanu, 89 odsto svih planiranih hidroenergetskih projekata nalazi se u tzv. zonama isključenja.
 
Energetska studija, koja je naručena za Eko-masterplan pokazuje da bi se ovi projekti mogli lako zamijeniti razvojem drugih obnovljivih izvora energije, posebno sunca i vjetra.
 
Hidroelektrane uzrokuju ogromnu štetu prirodi, pa je odlučujući faktor u fazi planiranja odabir lokacije. Ovaj plan kombinuje znanja o biološkoj raznovrsnosti, rijekama i plavnim područjima, kao i o zaštićenim područjima.
 
Sa društvenog aspekta postoji hitna potreba za djelovanjem, jer se sve više i više građana odupire planovima za izgradnju hidroenergetskih objekata.
 
Balkanu su potrebne promjene u energetskim politikama, smanjenje velikih energetskih gubitaka, zaustavljanje razvoja hidroenergije i ulaganja u solarnu i vjetro energiju zaključak je ovih organizacija.