Protiv novog zagađivača: Lukavac i Tuzla u borbi sa Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK

Za grad, koji je i previše opterećen industrijskim zagađivačima, izgradnja ove deponije bila bi pogubna. Posljedice koje bi donijela su nemjerljive, a pored povećanja suspendiranih čestica u zraku koje bi se uduplale, procjenjuje se da bi došlo i do ugrožavanja vrlo kvalitetnih izvorišta vode u Bistarcu. Primjer je to i šljačišta Divković gdje su vode kontaminirane teškim metalima

AUTOR: RTV Lukavac
OBJAVLJENO: 29.12.18 u 13:59
http://bit.ly/2Xg0y6G
Priča o gradnji odlagališta šljake i pepela koje bi služilo za potrebe Bloka 7 TE Tuzla, a koje bi se  nalazilo i na području općine Lukavac, izazvala je burne reakcije građana, lokalnih vlasti i ekoloških udruženja

Pogledajte video "CIN: Život na otrovnoj zemlji" - Tuzlanska termoelektrana u obližnjim naseljima odlaže šljaku, otpad koji sadrži teške metale i polako truje sve oko sebe

I dok se u resornom kantonalnom ministarstvu vode užurbane aktivnosti oko druge faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana TK 2005. – 2025. koji predviđa i gradnju ovog šljačišta, sa druge strane stav je jasan – glasno NE još jednom zagađivaču. U tom kontekstu delegacija Općine Lukavac je, na čelu sa načelnikom Edinom Delićem, posjetila Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, gdje se još jednom izrazio kategoričan stav o odbijanju izgradnje. Načelnik Delić kazao je da su ovom prilikom resornog ministra upoznali sa važnim tehničkim detaljima površine koja je nekad bila rudnik i koja bi morala proći određene procese prije nego postane odlagalište.

Edin Delić: Elektroprivreda BiH - Građani Lukavca 0:1

Načelnik Delić kazao je da je i ranije u više navrata iskazivao stav kojim se protivi ovoj izgradnji a koji je zauzela i lokalna zajednica, jer su na ovom prostoru već uložena sredstva za rekultivaciju.

Za grad, koji je i previše opterećen industrijskim zagađivačima, izgradnja ove deponije bila bi pogubna. Posljedice koje bi donijela su nemjerljive, a pored povećanja suspendiranih čestica u zraku koje bi se uduplale, procjenjuje se  da bi došlo i do ugrožavanja vrlo kvalitetnih izvorišta vode u Bistarcu. Primjer je to i šljačišta Divković gdje su vode kontaminirane teškim metalima.

Pogledajte CIN: Dokumentarni film "Struja po cijenu života" - Tuzlaci najčešće obolijevaju i umiru od bolesti koje prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prouzrokuje zagađen zrak

Obzirom da bi po planu buduće šljačište na području naše općine zauzimalo 30 hektara, a na području općine Tuzla 40, razloga da se usprotive njegovoj gradnji imaju i građani Tuzle, a po ovom pitanju Gradska uprava Tuzla jasno se deklarisala da neće dozvoliti gradnju. Stoga su jučer prestavnici naše općine, zajedno sa predstvanicima nadležnih službi Grada Tuzla i predstavnicima Centra za ekologiju i energiju Tuzla, dogovorili daljne zajedničke aktivnosti i koordinaciju u ovoj borbi.

Bez obzira na daljni tok aktivnosti jedno je sigurno, ni nadležni, a niti građani Lukavca, neće mirno čekati izgradnju još jednog zagađivača, boriće se svim zakonskim sredstvima, a u krajnjoj situaciji kažu da će i fizički blokirati njegovu izgradnju.

Izvor RTV Lukavac, video prilog pripremila Suada Imamović.