DW: Zaštita klime - Premala, predifuzna, prekasna

Umjesto malih i usitnjenih koraka, potreban nam je jasan plan smanjenja emisija CO2 u narednim godinama.

AUTOR: Martin Muno/DW
OBJAVLJENO: 22.09.19 u 12:02
https://bit.ly/2LFLw7C
Da je naša planeta osnova života na Zemlji i da nemamo nikakvu rezervnu - bio je ranije izborni slogan eko-aktivista. Danas je to nešto o čemu pjevaju  i ptice na grani - hiljadu puta ponovljeno od strane naučnika i političara. No, to negiraju ideolozi poput Donalda Trumpa, Jaira Bolsonaroa ili Alexandra Gaulanda. Oni osporavaju teoriju o promjeni klimatskih prilika koju je prouzrokovap čovjek, odnosno poriču da je globalni porast temperatura nastupio kao rezultat stalnog povećanja emisija CO2.

U najgorem slučaju prijeti nekontrolirana lančana reakcija. Zemlja bi se tako mogla zagrijati za 4 do 5 stepeni Celziusa, nivo mora bi drastično porastao i potopio ogromne površine zemlje, nastanjene ljudima. S obzirom na takve apokaliptične scenarije je na Svjetskoj konferenciji za klimu u Parizu pala odluka da se učini sve što je u čovjekovoj moći kako bi se zaustavilo/ograničilo povećanje temperatura - u najboljem slučaju na manje od 2 stepena. Jer, riječ je o tempiranoj bombi koja otkucava. Kako bi se dostigao željeni cilj  - da zagrijavanje ne bude veće od 1,5 stepeni Celziusa - smijemo samo još 8 godina da proizvodimo emisije CO2 sadašnjim tempom i obimom. A nakon toga, nijedan gram više. 

Da je značaj ovih brojki počeo da se duboko urezuje u svijest ljudi, pokazuje broj učesnika na demonstracijama Friday fo Future, koji stalno raste

Greta i klimatska-kancelarka

"Želim da se uspaničite", kaže najprominentnija aktivistkinja za zaštitu klime Greta Thunberg: "Želim da se ponašate i djelujete kao da Vaša sopstvena kuća gori. Jer, ona zaista gori!" A šta radi njemačka vlada? Vlada predvođena samozvanom klimatskom-kancelarkom? 

Jesu li sve opisane prognoze naučno potvrđene i priznate? Ako ostanemo na metaforama koje koristi Greta Thunberg, možemo slobodno reći: Vlada je pripremila nekoliko kanti sa vodom za gašenje požara. Mnoge od planiranih mjera idu u pravom smjeru. Malo poskupiti zračni i automobilski saobraćaj , željeznički saobraćaj pojeftiniti, pospješiti proizvodnju elektroautomobila i modernizirati grijanje. Ali paket za borbu protiv klimatskih promjena dolazi prekasno i previše je difuzan. Uradiće se samo ono, što se može uraditi, bez ulaska u nove dugove i bez gubljenja birača umjesto da se kaže da se mora uraditi sve što je neophodno s obzirom na globalnu prijetnju od zagrijavanja. I što je najgore: ostaje se pri poreskim olakšicama za dizel, ostaje se na kompletnom oslobađanju od poreza na kerozin i na isplatama paušala za vožnju do radnog mjesta, koji će čak biti povećani. Istovremeno je došlo do zastoja u uvođenju obnovljivih energija a posljednja termoelektrana na ugalj treba biti zatvorena tek za 20 godina. 

Umjesto malih i usitnjenih koraka, potreban nam je jasan plan smanjenja emisija CO2 u narednim godinama. Na koji način bi se to moglo ostvariti, pokazuje finansijska branša, koja inače nije na najboljem glasu. 500 finansijskih eksperata iz cijelog svijeta traže od vlada pred naredni samit UN-a o klimi da poduzmu korake i mjere  za zaštitu klime koji su puno dalekosežniji od obaveza utvrđenih Pariškim sporazumom. Za emisije CO2 bi cijene morale drastično skočiti, morale bi se obustaviti subvencije za fosilna goriva i uvesti subvencije za obnovljive vidove energije –  bio bi to paket u visini od nekoliko biliona dolara godišnje (1 bilion = 1.000 milijardi). 

Investirori naravno ne postupaju nesebično: Oni se pribojavaju velikog rizika za svjetsku ekonomiju, pa ipak vide velike mogućnosti za investicije u okviru globalnih energetskih promjena. Njemačka vlada bi također trebala proširiti svoje vidike - oni ne bi trebali da sežu samo do narednih izbora, već i na period nakon njih. 

Ali onaj ko prstom upire u druge, usmjerava tri prsta u sebe – to važi i za autora ovog teksta. Da. Tačno. Vlade - ne samo njemačka već sve druge vlade - bi trebale da svoju kreativnu snagu usmjere na politiku zaštite klime. Ali i mi kao građani i kao konzumenti imamo veliku odgovornost. Moramo li voziti XXL-auto? Moramo li svake godine otići na daleko putovanje? Moramo li svaki dan jesti meso?Kakvim sredstvima raspolažemo da smanjim svoj CO2 otisak i da ga napravimo podesnijim za budućnost?


Tekst "Zaštita klime: premala, predifuzna, prekasna", autora Martina Munoa, objavljen je na portalu Deutsche Welle 21. rujna 2019. godine.
Promjena klime je veliki izazov jer se njoj za ljubav odričemo svoje udobnosti. Ali ako to no uradimo, za našu djecu i djecu naše djece bi onda bi to mogla biti prijetnja za opstanak.