Zagađenje zraka odgovorno za polovicu slučajeva astme u dječjoj dobi u Barceloni; istraživanje

"Cestovni promet jedan je od glavnih izvora zagađenja. Barceloni su hitno potrebne intervencije za smanjenje intenziteta prijevoza motornim vozilima, koji negativno utječe na zdravlje gradske djece", rekao je Mark Nieuwenhuijsen, direktor inicijative za urbanističko planiranje, okoliš i zdravlje u ISGlobal.

AUTOR: Air Quality News
OBJAVLJENO: 07.02.20 u 17:17
https://bit.ly/377fnNJ
Zagađenje zraka odgovorno je za gotovo polovicu svih slučajeva astme u dječjoj dobi u Barceloni, pokazalo je istraživanje koje je objavio Institut za globalno zdravlje u Barceloni (ISGlobal).

Astma je najčešća kronična dječja bolesti, a iako se zna da je povezana sa zagađenjem zraka, ovo je prvo istraživanje koje je analiziralo povezanost astme i tri zagađivača: dušikova dioksida (NO2), lebdećih čestica zagađenja (PM 2.5) i crnog ugljika.

Znanstvenici su prikupili podatke o broju slučajeva astme kod djece u dobi između jedne i 18 godina u Barceloni i zatim procijenili razinu izloženosti za tri zagađivača pomoću regresijskog modela korištenja zemljišta.

Zatim su razmotrili dva scenarija kako bi procijenili utjecaj zagađenja zraka na dječju astmu. Prvi scenarij temelji se na smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o zagađenju zraka i otkrili da bi se, kada bi se ispunile ove smjernice, u Barceloni svake godine moglo spriječiti čak 932 slučaja astme.

Također su otkrili da bi se, kada bi se zagađenje zraka smanjilo na još minimalniju razinu, moglo spriječiti čak 3.000 slučajeva astme kod djece, piše Air Quality News.

"Ovo je prva kvantitativna procjena utjecaja na zdravlje koja uključuje više zagađivača i razvoj dječje astme", rekao David Rojas, znanstvenik u ISGlobal i glavni autor istraživanja.

"Naša analiza otkrila je da se više zagađenja zraka i stoga više slučajeva astme kod djece pojavljuje među ugroženijim skupinama u gradu; u Barceloni, kao i u drugim gradovima, bogate populacije češće žive u područjima gdje je manje prometa i zagađenja zraka".

"Cestovni promet jedan je od glavnih izvora zagađenja. Barceloni su hitno potrebne intervencije za smanjenje intenziteta prijevoza motornim vozilima, koji negativno utječe na zdravlje gradske djece", rekao je Mark Nieuwenhuijsen, direktor inicijative za urbanističko planiranje, okoliš i zdravlje u ISGlobal. "Smanjenje prometa neće samo smanjiti zagađenje zraka, nego i buku te tzv. učinak urbanog toplinskog otoka, a povećat će i razine fizičke aktivnosti, koja je korisna za zdravlje".


Prevela: Ružica Ereš