Radioaktivna opasnost: Vijeće ministara BiH najavilo imenovanje koordinacionog tijela za slučaj Trgovska gora

Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori suprotno Espoo konvenciji i drugim međunarodnim aktima koje su potpisale BiH i Hrvatska mogla bi ugroziti 250.000 stanovnika u 13 općina u slijevu rijeke Une i imala bi izrazito negativan utjecaj na okoliš u BiH

AUTOR: Alen Haman
OBJAVLJENO: 16.04.20 u 12:41
https://bit.ly/34G81B3
"Bit će imenovano koordinaciono tijelo za Trgovsku goru", piše u saopštenju Vijeća ministara BiH sa 13. vanredne sjednice održane u četvrtak 16. aprila 2020. godine..

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa o stanju i aktivnostima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, općina Dvor, Republika Hrvatska.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pripremit će i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Ministarstvo vanjskih poslova intenzivirat će diplomatske aktivnosti kako bi se spriječili pokušaji da Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude lociran na padinama Trgovske gore.  

Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori suprotno Espoo konvenciji i drugim međunarodnim aktima koje su potpisale BiH i Hrvatska mogla bi ugroziti 250.000 stanovnika u 13 općina u slijevu rijeke Une i imala bi izrazito negativan utjecaj na okoliš u BiH. Istovremeno predstavlja ozbiljan sigurnosni problem s obzirom na to da je riječ o vrlo trusnom području.

Za više informacija o slučaju Trgovska gora preporučujemo: 

Edin Delić: Radioaktivna opasnost na državnoj granici - "TRGOVSKA GORA" ZA POČETNIKE (21.4.2016)

BiH konkretno i direktno protiv radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori (27.4.2016)

Slučaj Trgovska Gora: Hrvatska ne odustaje od namjere da odlaže nuklearni otpad na granici sa BiH - 950 m od Une (Dražen Prša, Hrvatska danas, 29.3.2017)

Facebook stranica "STOP deponiji radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori"