Bihać, Una: Vijećnici odlučuju o gradnji hidrocentrala

Prva tačka dnevnog reda odnosi se na prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica

AUTOR: ABC
OBJAVLJENO: 14.07.15 u 20:24
https://bit.ly/2Ycu3eK
U Bihaću će se 15.jula 2015.godine sa početkom u 9:00 sati održati 13. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom predviđeno je 10 tačaka, a prva tačka dnevnog reda predstavlja jedno od najosjetljivijih pitanja na području Bihaća.

Naime, prva tačka dnevnog reda odnosi se na prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica.
  O ovom diskutabilnom pitanju odlučivaće maksimalno 30 ljudi, odnosno vijećnici Gradskog vijeća Bihać čija imena i fotografije možete pogledati na kraju teksta kojeg je objavio portal ABC

Nedavno  organizirani  sastanak mještana  bihaćkog naselja  Martin Brod sa predstavnicima gradske uprave i potencijalnim investitorom za gradnju mini-centrale na rijeci Uni, ponovno je aktueliziralo priču oko korištenja vodotoka u energetske svrhe. Prostornim planom Federacije dopušta se izgradnja manjih protočnih hidrocentrala  pod uvjetom da se prije toga provede niz radnji uključujući i stav struke. Za sada je sve na inicijativi i ako se pokaže da potencijalne hidrocentrale nikog ne ugrožavaju, a njihovom gradnjom pomogne se razvoj lokalne zajednice, gradonačelnik Emdžad Galijašević kaže da je Grad Bihać spreman ideju podržati.

Zimski kadrovi Štrbačkog buka ništa manje ne gube na ljepoti ni u najhladnijem mjesecu u godini.Turisti  dolaze u obilazak najljepšeg dijela NP Parka Una. Priroda je ovdje netaknuta, a mnogi se nadaju da će  tako ostati.

Mještane susjednog Martin Broda nedavno su, naime, posjetili iz gradske uprave Bihaća zajedno sa, kako je najavljeno, potencijalnim ruskim investitorom zainteresiranim za gradnju protočne mini hidrocentrale. Iako je sastanak ocjenjen više informativnim bez obaveze donošenja bilo kakvih odluka, događaj je izazvao različite komentare u javnosti. Mještani Martin Broda očekuju od gradske uprave više informacija uključujući i onu o prostornom planu Federacije BiH čiji je prečišćen tekst usvojen u julu prošle godine, a koji među ostalim propisuje gradnju mini-hidrocentrala u zaštićenim područjima FBiH uključujući  i prostor NP Una.

Na uvid u ovaj važan dokument čekaju i u NP Una. Sa dolaskom zainteresiranih ulagača  djelimično su upoznati. Zakon o NP definirao je zone  djelatnosti koje je moguće organizirati u NP. Kada je u pitanju iskorištavanje vodotokova u energetske svrhe, Zakon je to dozvolio, uz pribavljanje predhodne planske dokumentacije.

Gradonačelnik podsjeća da bilo kakave aktivnosti oko gradnje hidrocentrala na Uni neće biti provedene bez saglasnosti gradjana Bihaća, posebno iz sredina koje bi se našle u blizini potencijalnih  objekata.

"Iskoristiti hidropotencijal vodotoka Une, a ne ugroziti prirodni okoliš i razvoj turizma ovog područja – pravac je na kojem će se istrajavati", tvrde u bihaćkoj gradskoj upravi.