TE Tuzla: Kredit od 667,8 miliona eura za Blok 7

Objavljena analiza za novi blok-Tuzla 7 pokazuje da bi u slučaju porasta troškova za planirane kredite, cijene uglja ili ulaganja u rudnike, investicija u Tuzlu 7 postala ekonomski neisplativa

AUTOR: Samir Alić
OBJAVLJENO: 17.12.14 u 15:19
OSVJEŽENO: 17.12.14 u 15:19
https://bit.ly/2Jj1gLr
Na samitu NR Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (CIE) u Beogradu potpisan je Memorandum o razumijevanju o finansiranju Projekta Bloka 7-450MW TE Tuzla u Bosni i Hercegovini. Potpisan je između Izvozno-uvozne banke Kine, kao zajmodavca i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, kao žiranta.

Memorandum su potpisali federalni ministar finansija, Ante Krajina i guverner Izvozno-uvozne banke Kine (EXIM), Li Ruogu.

"Ovaj memorandum znači da je Vlada FBiH spremna izdati tzv. suverenu garanciju, odnosno to znači da će FBiH uredno izmirivati svoje obaveze po ovom aranžmanu", kazao je za Agenciju FENA ministar Krajina, dodavši da kreditna linija iznosi 667,8 miliona eura.

Memorandum je potpisan budući da je 28. jula 2014. godine Ministarstvo finansija poslalo pismo kojim izražava namjeru traženja podrške za finansiranje Projekta Bloka 7-450MW TE Tuzla u BiH s kreditom za povlaštenog kupca pod povoljnijim uslovima. Sve ovo u okviru je kreditne linije od 10 milijardi dolara za zemlje srednje i istočne Evrope objavljene od vlade Republike Kine u 2012. godini.

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, kao naručitelj, i konzorcij koji čine China Gezhouba Group Company Limited-CGGC (nosilac konzorcija) i Guangdong Electric Power Design Institute-Gedi (član konzorcija), na ovaj način su stupili u komercijalni ugovor.

Kako stoji u Memorandumu, strane prepoznaju da Projekt ima visoki prioritet plana provedbe uz podrške Vijeća ministara BiH, da igra ključnu ulogu u razvoju industrije električne energije u BiH i da unapređuje ekonomsku i trgovinsku saradnju između Kine i BiH.

Također u Memorandumu Banka potvrđuje da je projekat u skladu s kreditnom orijentacijom Banke, kao i da Federalno ministarstvo finansija izražava svoju spremnost i sposobnost da osigura garabciju na ime naručitelja za otplatu kredita, i da izjavljuje da je takva garancija usklađena sa zakonima BiH i Federacije BiH.

Uz to, zajmodavac navodi da učešće kineskog sadržaja u projektu neće biti manje od 50 posto neto cijene ugovora, te da će struktura finansiranja i uslovii kreditiranja konačno biti određeni na osnovu interne procjene i odobrenja kineske vlade. 

Upitna ekonomska održivost projekta 

Organizacije CEE Bankwatch Network, Centar za životnu sredinu, EkoTim i Centar za ekologiju i energiju iz Banjaluke i Beograda saoštile su juče da u pozadini sastanka Kine i zemalja Srednje i Istočne Evrope leže upravo projekti izgradnje novih termoelektrana koji obiluju nepravilnostima, piše Buka.com.

“Dok se treći godišnji samit vođa Kine i Srednje i Istočne Evrope zahuktava u Beogradu, problemi se gomilaju širom Balkana na projektima izgradnje novih  termoelektrana na ugalj. Samo danas je Sekretarijatu Energetske zajednice podnesena službena žalba, zbog planirane termoelektrane od 600 MW, Ugljevik 3, te je objavljena nova analiza koja pokazuje da će planirana termoelektrana od 450 MW – Tuzla 7 najvjerovatnije biti ekonomski neodrživa”, saopšteno je iz ovih organizacija.

Objavljena analiza za novi blok-Tuzla 7, koju je izradio ekonomista Vladimir Cvijanović, pokazuje da bi u slučaju čak i minornog porasta troškova za planirane kredite,porasta cijene uglja ili ulaganja u rudnike, investicija u Tuzlu 7 postala ekonomski neisplativa. Porast cijene sva tri faktora se pritom smatra vjerovatnim.

“U prilog tome, čini se da Federacija Bosne i Hercegovine planira da projekt oslobodi od  plaćanja PDV-a, time oštećujući budžet za iznos od 133,56 milona eura, samim tim subvencirajući projekt. U dokumentu koji je predstavljen pred Parlamentom FBiH se takođe navodi mogućnost da će Vlada FBiH potpisati dugoročni ugovor o kupovini električne energije, koji se takođe može posmatrati kao subvencija za projekt. Na taj način Vlada rizikuje da podvrgne potrošače plaćanju viših cijena od neophodnih u slučaju da dogovor bude loše izveden”, napominju iz organizacija.