Restrikcija glukoze mogla bi biti korisna protiv karcinoma pločastih stanica, pokazalo istraživanje na miševima

"Naši rezultati sugeriraju da bi ovaj pristup mogao biti koristan isključivo za karcinom pločastih stanica. Ne možemo ga generalizirati na sve tipove raka", rekao je voditelj istraživanja Jung-Whan Kim.

AUTOR: Medical News
OBJAVLJENO: 14.08.19 u 18:25
OSVJEŽENO: 14.08.19 u 18:25
https://bit.ly/2Z0OwPf
Dobro je poznato da kontroliranje razina glukoze u krvi može biti od pomoći u izbjegavanju ili upravljanju dijabetesom, ali novo istraživanje provedeno na Sveučilištu u Teksasu pokazalo je da bi kontroliranje razine glukoze u krvi moglo i smanjiti šanse za razvoj određenih vrsta raka.

U istraživanju objavljenom 13. kolovoza u časopisu Cell Reports, znanstvenici su ograničili cirkulaciju glukoze kod miševa koji boluju od raka pluća. Ovo ograničenje postignuto je stavljanjem miševa na ketogenu prehranu koja podrazumijeva jako malo šećera i davanjem lijekova protiv dijabetesa koji sprječavaju ponovnu apsorpciju šećera u bubrezima.

"I ketogena dijeta i farmakološka restrikcija glukoze u krvi zaustavile su daljnji rast karcinoma pločastih stanica kod miševa s karcinomom pluća. Iako ove intervencije nisu smanjile tumore, spriječile su njihov razvoj, što sugerira da bi ograničenje razina glukoze u krvi moglo biti korisno kod ove vrste raka", rekao je Jung-Whan Kim, voditelj istraživanja i docent bioloških znanosti na spomenutom sveučilištu.

Iako mnoge vrste stanica raka ovise o glukozi (šećeru) kao o svom izvoru energije, Kim i njegovi kolege pokazali su kroz ranija laboratorijska istraživanja da je jedna specifična vrsta – rak pločastih stanica – znatno ovisnija od ostalih vrsta raka, poput primjerice adenokarcinoma.

"Ključno otkriće našeg novog istraživanja na miševima je to da i sama ketogena prehrana ima inhibitorni učinak na karcinom pločastih stanica", objasnio je Kim. "Kad smo je kombinirali s lijekom protiv dijabetesa i kemoterapijom, bila je još učinkovitija".

Kim je naglasio da kontroliranje razina glukoze nije imalo nikakav efekt na tipove karcinoma koji nisu karcinomi pločastih stanica, piše Medical News.

"Naši rezultati sugeriraju da bi ovaj pristup mogao biti koristan isključivo za karcinom pločastih stanica. Ne možemo ga generalizirati na sve tipove raka", rekao je.

Znanstvenici su analizirali i uzorke krvi 192 pacijenta koja su imala karcinom pločastih stanica na plućima ili jednjaku, kao i uzorke krvi 120 pacijenata s adenokarcinomom pluća. Uzorci krvi uzimani su tijekom različitih (nasumično odabranih) dijelova dana i razvrstani u one koji su sadržavali koncentracije glukoze veće ili manje od 120 mg/dL, što je jedna od kliničkih mjera za dijabetes. Nijedan od ispitanih pacijenata nije imao dijagnosticiran dijabetes.

"Na naše iznenađenje, otkrili smo jaku povezanost između većih razina glukoze u krvi i manje stope preživljavanja pacijenata koji su imali karcinom pločastih stanica", rekao je Kim. "Takvu povezanost nismo primijetili kod pacijenata s adenokarcinomom pluća. To je važna stavka koja implicira potencijalnu učinkovitost ograničavanja razina glukoze u krvi u svrhu zaustavljanja rasta karcinoma pločastih stanica".

Kim je naglasio da su potrebna obuhvatnija i detaljnija klinička istraživanja, ali da ovi rezultati ukazuju na potencijalno novi pristup poboljšanju liječenja raka.

"Manipuliranje razinama glukoze moglo bi biti nova strategija koja se razlikuje od pokušaja izravnog ubijanja stanica raka", tvrdi Kim. "Vjerujem da bi ovo moglo biti dio promjene paradigme u odnosu na pristup koji cilja na same stanice raka. Imunoterapija, u kojoj se ljudski imunološki sustav aktivira kako bi uništio stanice raka, je jedan od dobrih primjera za to".

"Možda na neki način možemo malo manipulirati vlastitim biološkim sustavom ili aktivirati nešto što već imamo kako bi se učinkovitije borili protiv raka", zaključio je.


Prevela: Ružica Ereš