Zašto psi mogu čuti zvukove više frekvencije nego ljudi?

Psi imaju visokofrekventni sluh, što znači da mogu čuti zvukove koje ljudi ne mogu.

AUTOR: Science Focus
OBJAVLJENO: 16.11.19 u 16:08
https://bit.ly/2psIGKU
Ljudi mogu čuti frekvencije do otprilike 20 kHz, a psi čuju frekvencije do 45 kHz. Gotovo svi sisavci imaju puno bolji sluh za visoke frekvencije od ostalih kralježnjaka – ribe, vodozemci i gmizavci čuju samo do otprilike 5 kHz, a ptice čuju frekvencije između 8 i 12 kHz.

Nije u pitanju to da je sisavcima bolji sluh za visoke frekvencije potreban za komunikacije – većina sisavaca može čuti frekvencije znatno više od onih koje stvaraju sami tijekom komunikacije. Umjesto toga, sisavci su se prilagodili na ovaj jedinstven način kako bi mogli locirati odakle određeni zvuk dolazi. Ovaj poseban način slušanja funkcionira na principu uspoređivanja frekvencijskog raspona zvuka koji dolazi u svako uho. Budući da je uho koje je 'udaljenije' od izvora zvuka djelomično 'zasjenjeno' glavom, upit će se samo neke frekvencije – npr. više frekvencije apsorbiraju se više od nižih frekvencija.

No, što je glava manja to je manji efekt za niže frekvencije pa životinja mora biti u stanju čuti višu gornju frekvencijsku granicu kako bi mogla detektirati efekt spektralne razlike. Primjerice, miš treba čuti zvukove do frekvencije od 90 kHz kako bi mogao koristiti binauralnu spektralnu razliku, dok je u slona u pitanju samo 10 kHz. Psi su negdje u sredini jer imaju manje glave od ljudi.


- Izvor: Science Focus
Prevela: Ružica Ereš