Koja je svrha Agencije za reviziju privatizacije?

Odmah nakon donošenja Uredbe o osnivanju Agencije u aprilu 2014. godine Vlada imenuje Vedada Durakovića za direktora Agencije za reviziju privatizacije. Osim šture informacije da se radi o mladom stručnjaku, javnosti je ostalo nepoznato u kojim oblastima i na kojim pozicijama je imenovani direktor stekao stručnost iz oblasti revizije.

AUTOR: NAP
OBJAVLJENO: 17.02.17 u 13:22
MONTHLY_RATE_LIMIT_EXCEEDED
U Bosni i Hercegovini izvršeno je na stotine sumnjivih privatizacija, a nažalost taj proces se nastavlja i dalje.  Svjedoči tome i privatizacija Fabrike duhana Sarajevo, TTU-a, Krivaje i drugih kompanija, piše NAP.

Sve je manje transparentnosti, a problemi radnika se gomilaju stoga je nejasno šta radi Agencija za reviziju privatizacije, jer uloga ove Agencije je omogućiti javnosti da na transparentan način prezentira cjelokupan presjek izvršene privatizacije te da dadne doprinos razvoju bh. društva kroz uspostavu provjere procesa privatizacije. Također da utvrdi nepravilnosti prilikom privatizacije, a isto tako prezentira i one privatizacije koje su uspješno provedene. 

Podsjećamo, u februaru 2014. godine Vlada FBiH donijela je Uredbu o osnivanju Agencije za reviziju privatizacije. Istina, sam Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federalni parlament donosi još u junu 2012. godine.

Odmah nakon donošenja Uredbe o osnivanju Agencije u aprilu 2014. godine Vlada imenuje Vedada Durakovića za direktora Agencije za reviziju privatizacije. Osim šture informacije da se radi o mladom stručnjaku, javnosti je ostalo nepoznato u kojim oblastima i na kojim pozicijama je imenovani direktor stekao stručnost iz oblasti revizije.

Posebno, što je na pomenutu poziciju došao iz propale firme "Olimpic tours" Sarajevo, čiji je osnivač JP Željeznice Federacije.

Ostaje nepoznato na osnovu kojih kompetencija je Vlada izvršila imenovanje na tako bitnu poziciju, jer nismo bili u mogućnosti doći do informacije da li je ikada bio raspisan javni konkurs za poziciju direktora Agencije za reviziju privatizacije.

Jedino što je vidljivo iz Uredbe koju je Vlada donijela jeste odredba u kojoj je navedeno da direktor mora  imati najmanje 5 godina radnog staža, nakon sticanja VSS, iako je upitno da li je imenovani direktor u momentu imenovanja ispunjavao bar taj formalni uslov.

Agencija je godinu dana od dana osnivanja imala jedino direktora, kao zaposlenog radnika. Danas skoro tri godine od osnivanja Agencije za reviziju privatizacije, javnost i dalje ne vidi nikakve efekte, pa se s pravom postavlja pitanje koja je svrha postojanja iste, osim ako to nije "uhljebljavanje" nesposobnih stranačkih kadrova.

Interesantno je da se oni rijetko kada oglašavaju, a direktora Durakovića rijetko se može vidjeti negdje izuzev na sjednicama Parlamenta FBiH kada treba da podnese izvještaj o radu.

Vlada FBiH nije odgovorila na naša pitanja u vezi sa ovom Agencijom, a tražili smo precizno da nam kažu koji su efekti postojanja ove Agencije i šta su do sada konkretno uradili.

Vlada FBiH je nedavno i prihvatila izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za period januar-juni 2016. godine.