Video: Vrane su pametne ptice

Planiranjem unaprijed i korištenjem alata ove ptice sa lakoćom rješavaju složene zagonetke

AUTOR: Jasmin Valjevac
OBJAVLJENO: 14.02.19 u 21:30
MONTHLY_RATE_LIMIT_EXCEEDED
Novo Kaledonske vrane su stvarno pametne ptice. Poznate su po svojim sposobnostima izrade alata, kao što su savijanje štapova u kuke ili za nošenje predmeta. Sada smo vidjeli da imaju i impresivne vještine planiranja.

Romana Gruber sa Univerziteta u Aucklandu na Novom Zelandu i njene kolege postavile su niz odjeljaka sa štapovima ili kamenjem različitih veličina, koji su morali biti vraćeni po određenom redoslijedu. Ptice koje riješe zagonetku budu nagrađene komadićem mesa. Svaki odjeljak je bio odvojen od ostalih drvenim pregradama, tako da su vrane mogle vidjeti samo jedan po jedan odjeljak.

Istraživački tim je pustio vrane da otkriju gde su različiti odjeljci prije nego ih je stavio na test u tri različita sistema. Na primjer, u jednom testu, morali su uzeti štap iz jednog odjeljka i upotrijebiti ga da izvuku kamen iz cijevi u drugom odjeljku, a zatim odnesu taj kamen na platformu koja će spustiti hranu. Tokom testa, vrane su morale da ignorišu odjeljak u kojem se nalazio drugi štap, dizajniran da ih odvrati od dobijanja kamena.

Tim je imao 11 divljih vrana iz Nove Kaledonije koje su prošle ovaj test - nakon 20 pokušaja, četiri vrane su bile uspješne u 80% pokušaja, a ostale ptice su imale 40 ili više pokušaja da postignu taj uspjeh. Kada je tim zamijenio alate, stavljajući kamen kao prvi korak, svim vranama trebalo je više od 40 pokušaja da se naviknu na redoslijed.

Sarah Jelbert sa Univerziteta u Kembridžu: "Svaki put kada vide zagonetku, one moraju da utvrde koji su nužni koraci da bi došli do kraja i onda planiraju kako da ih realizuju".

To je nešto kao igra šaha - možda ste upoznati sa figurama i tablom, ali ipak morate da planirate strategiju nekoliko poteza unaprijed. "Životinje moraju znati pravila, gdje je taj drugi alat, gdje je komad hrane", kaže ona. Izvođenje nekoliko koraka u situaciji kad vrane ne mogu da vide čitavu slagalicu pokazuje da mogu da drže prostor u svojoj memoriji razmišljajući o tome kako da komuniciraju sa njim.

"Mislim da vrane, naravno, planiraju. Ali većina njih to ne rješava odmah, gavrani takođe pokazuju da mogu da planiraju unaprijed dok koriste alate, što je impresivno jer nisu prirodni korisnici alata kao vrane. Ali ovo je prikazano samo za jedan zadatak, a ne za niz koraka," kaže Mathias Osvath sa Univerziteta Lund u Švedskoj. 

Izvor: NewScientist