Antbot je robot koji koristi navigaciju slično kao mrav

Antbot koristi optički kompas koji detektuje polarizovano svjetlo kako bi odredio njegov smjer i optički senzor kretanja za mjerenje udaljenosti

AUTOR: Jasmin Valjevac
OBJAVLJENO: 09.03.19 u 13:46
MONTHLY_RATE_LIMIT_EXCEEDED
Antbot je robot iz francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) koji koristi navigaciju sličnu mravima da se kreće bez pomoći GPS-a. Navigacija se može činiti kao jednostavan zadatak, ali u praksi, kao i mnogim granama robotike to je teško postići.

Većina pristupa robotima sa navigacijom koristi GPS kao provjerenu tehnologiju. Međutim, nije dostupan u svim područjima, na primjer u šumovitom terenu gdje drveće blokira signale sa satelita. Kako bi riješili ovaj problem, istraživači CNRS-a su uzeli inspiraciju iz prirode i proučavali način na koji mravi upravljaju svojim okruženjem. 

Cataglyphis pustinjski mravi se suočavaju sa posebnim izazovom, moraju da pređu velike udaljenosti kako bi pronašli hranu. Ne mogu koristiti feromone za navigaciju jer su temperature u pustinji previsoke. Ovi mravi pokrivaju stotine metara prostora u potrazi za hranom, izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti a potom se vraćaju u mravinjak, u ravnoj liniji, a da se ne izgube.

Pustinjski mravi to postižu mjerenjem svog položaja koristeći polarizovano svjetlo kao neku vrstu "nebeskog kompasa". Prikupljaju informacije o brzini kretanja na osnovu koraka i kretanja u odnosu na Sunce. Uz informacije o smjeru i udaljenosti, mravi imaju savršenu orijentaciju.

Slično tome, Antbot koristi optički kompas koji detektuje polarizovano svjetlo kako bi odredio njegov smjer i optički senzor kretanja za mjerenje udaljenosti. Ovo omogućava robotu da istražuje složene sredine, isto kao i mravi, i da uvijek bude u stanju da se bezbjedno vrati do svoje baze.

Robot ima šest nogu koje mu pomažu da se kreće po neravnom terenu, što ga čini pogodnim za procjenu područja katastrofa ili istraživanjima drugih planeta.

Izvor: Science Robotics