Roditelji sve zabrinutiji za sigurnost djece na internetu; izvješće

Iako roditelji i skrbnici imaju sve više povjerenja u djecu kada je u pitanju korištenje interneta i pametnih uređaja, postoji značajna zabrinutost za sigurnost djece u online prostoru. Srećom, sve se više informiraju o načinima zaštite djece i sve otvorenije razgovaraju s djecom o sigurnosti na mreži.

AUTOR: Ofcam
OBJAVLJENO: 07.02.20 u 13:33
https://bit.ly/2v8CEl3
Roditelji u većoj mjeri nego ikad ranije smatraju da dječje korištenje interneta donosi više rizika nego koristi.

Izvješće o dječjem korištenju medija i stavovima o medijima za 2019. godinu temelji se na oko 3.500 intervjua s djecom i roditeljima. "Dječji medijski životi" su kvalitativno izvješće koje promatra kako djeca u dobi između 8 i 18 godina razmišljaju i koriste digitalne medije.

Čini se da roditelji i skrbnici imaju sve više povjerenja u djecu kako djeca postižu "digitalnu neovisnost" u sve mlađoj dobi. Međutim, dosta je manje onih koji vjeruju da su prednosti života na mreži veće od rizika nego prije pet godina. Oko 2 milijuna roditelja sada smatra kako internet čini više štete njihovoj djeci nego koristi. Sve su zabrinutiji da bi njihova djeca na internetu mogla vidjeti nešto što bi ih moglo potaknuti da naude sami sebi.

Kada su u pitanju videoigre, roditelji su najviše zabrinuti za dva problema: pritisak na djecu da kupuju stvari u igri i mogućnost maltretiranja na online igricama.

Srećom, roditelji sve češće otvoreno razgovaraju s djecom o sigurnosti na internetu, a i skloniji su potražiti podršku i informacije o tome kako čuvati djecu od opasnosti na internetu.

U izvješću se navode tri glavna trenda dječjeg ponašanja na internetu:

- Greta efekt – porast online aktivizma kod djece.
- Rast popularnosti "vloggera iz susjedstva" – iako su velike YouTube zvijezde i dalje popularne, djeca se sve više zanimaju za tzv. "mikro-" i "nano-influencere".
- Veći broj djevojčica koje igraju online igrice – gotovo polovica djevojčica dobi između 5 i 15 godina igra online igrice – porast u odnosu na 39% u 2018. godini.

Djeca, posebice starija, sada koriste širi spektar platformi društvenih mreža nego ikad prije. Veliki porast popularnosti u odnosu na prošlu godinu u dobnoj skupini 12-15 godina zabilježio je WhatsApp, iako je donja dobna granica 16 godina. Koriste ga gotovo dvije trećine starije djece i po prvi put predstavlja konkurenciju Facebooku, Snapchatu i Instagramu kao jedna od najpopularnijih aplikacija među starijom djecom.

Raste i popularnost novijih platformi, poput TikToka, koji koristi otprilike 1 na 7 odrasle djece, a aplikaciju Twitch koristi 1 na 20 djece.

Uz platforme društvenih mreža, djeca sve više koriste i pametne uređaje poput digitalnih kućnih pomoćnika ili pametnih televizora. Korištenje digitalnih pomoćnika je poraslo sa 18% 2018. godine na 27% u prošloj godini. Korištenje pametnih televizora povećalo se za 6%, sa 61% 2018. na 67% 2019. godine.

YouTube je još uvijek najpopularnija platforma za video i streaming sadržaje.

U prosjeku, "digitalnu neovisnost" djeca stječu već oko desete godine života. Gotovo 50% djece u dobi od devet ili deset godina ima svoj pametni telefon. Do petnaeste godine života gotovo sva djeca imaju svoj telefon.


- Izvor: Ofcom
Prevela: Ružica Ereš