Novak Đukić izlazi na slobodu

Sud BiH danas je donio rješenje o prekidu izvršenja zatvorske sankcije protiv Novaka Đukića, pravomoćno osuđenog na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na tuzlanskoj Kapiji

AUTOR: Front Slobode
OBJAVLJENO: 14.02.14 u 17:02
OSVJEŽENO: 14.02.14 u 17:02
https://bit.ly/2Jp4MDN
''Nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj 23. januara 2014. godine usvojio apelaciju osuđenog Novaka Đukića, utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je dana, 14. februara 2014.godine donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora osuđenom Novaku Đukiću koji je presudom Suda Bosne i Hercegovine oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina'', objavljeno je na službenoj stranici Suda BiH.

Takođe se navodi da "Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena."

U pravomoćno okončanom postupku u Sudu BiH, Novak Đukić je 2009. godine proglašen krivim da je kao komandant Taktičke grupe "Ozren" VRS-a, 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu. U napadu na tuzlansku Kapiju smrtno je stradala 71 osoba.