Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK: Specifične mjere za ugostiteljske objekte

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10. avgusta 2020. godine

AUTOR: Krizni štab Ministarstva zdravstva TK
OBJAVLJENO: 07.08.20 u 13:58
https://bit.ly/3gxtGR8
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovineda 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi
 
NAREDBU
 
1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za ugostiteljske objekte:
 • Obavezno je pridržavati se preporuka  Zavoda za javno zdravstvo F BiH koje se tiču maksimalnog broja osoba u zatvorenim ( do 50 osoba), i otvorenim (do 100 osoba) prostorima, a sve uz obavezno provođenje higijensko- epidemioloških mjera.
 • Provoditi pojačane mjere higijene i sanitacije. Obavezno je redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.
 • Osigurati provjetravanja prostorija, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 • Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.
 • Uputstva o ograničenjima i mjerama moraju biti postavljena na vidljiva mjesta.
 • Preferirati upotrebu vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.
 • Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 3 metra od ivice do ivice stola, što u praksi znači razmak između grupa gostiju od 2 m, zbog upotrebe stolica. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.
 • Traži se od svih gradskih/ općinskih uprava da, ukoliko već nisu, bez posebne procedure i dodatne naknade, omoguće korištenje javnih površina (izuzev zelenih i pješačkih staza) vlasnicima ugostiteljskih objekata, sa ciljem omogućavanja realizacije socijalne distance u istim.
 • Nije dozvoljeno stajanje za šankovima.
 • Osoblje mora konstantno nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 • Gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe), a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.
 • Nakon svake mušterije obavezno je dezinficirati stolove.
 • Naplatu vršiti za stolom.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.
 • Organizaciju svih društvenih događaja (svadbe, rođendani, seminari, koncerti, promocije itd.) organizovati u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
2. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se  vlasnici ugostiteljskih objekata, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 
3. Zadužuju se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: minzdr@tk.kim.ba.
 
4. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.
 
Zavod za javno zdravstvo FBiH: Specifične mjere i preporuke za ugostiteljske objekte u kontekstu COVID-19