Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK: Specifične mjere za javni prevoz

Vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u vozilo (vozno osoblje i putnici) i nakon izlaska iz vozila. Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo

AUTOR: Krizni štab Ministarstva zdravstva TK
OBJAVLJENO: 08.08.20 u 13:53
https://bit.ly/2XDWVKQ
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovineda 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi
 
NAREDBU
 
1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za javni prevoz:
 
 • Prilikom izrade redova vožnje, naročito obzirom na skori početak nastave, iste sačiniti  uzimajući u obzir potrebno vrijeme za dezinfekciju, provjetravanje i čišćenje vozila.
 • Vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa.
 • Obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u vozilo (vozno osoblje i putnici), nakon izlaska iz vozila, nakon  postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama.
 • Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo.
 • Izbjegavati bliski kontakt prilikom komunikacije.
 • Obavezno održavati  odgovarajući  fizički  razmak  (1-2  metra)  u  svakodnevnom  društvenom  kontaktu  s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke, to jeste ograničiti kapacitet na sjedeća mjesta i to tako da sjedi jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu
 • Mjesta koja se ne koriste obavezno označiti trakom ili znakom upozorenja.
 • Nije dozvoljeno stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila.
 • Za sprovođenje mjera u vozilu zadužuju se vozač i revizori.
 • Potrebno je vršiti standardno čišćenje i dezinfekciju vozila, temeljito najmanje dva puta dnevno, a između  vožnji  neophodno  je  izvršiti  dezinfekciju  dodirnih  površina  u  vozilu  i  prozračivanje unutrašnjosti prevoznog sredstva.
 • Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebebno obratiti pažnju na rukohvate na ulaznim  i  izlaznim  vratima,  prozorska  stakla,  kao  i  na  naslone  za  glavu  i  za  ruke  putnika.
 • Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa  ili slično). Ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prevoz putnika.Redovno prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima.
 • Za vrijeme vožnje koristiti prozračivanje unutrašnjosti autobusa ventilacijom.  
 • Ako vremenske prilike i temperatura to dozvoljavaju, tokom vožnje otvorite prozore.
 • Preporučuje se pojačano prisustvo revizora u vozilima, koji će kontrolisati primjenu higijensko – epidemioloških mjera.
 
2. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 
3. Zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: minzdr@tk.kim.ba.
 
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.