Krizni štab Ministarstva zdravstva TK: Odluka o upravljanju COVID-19 slučajevima

Asimptomatske i osobe sa lakšim simptomima, koje imaju pozitivan PCR nalazom, kao i osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije ili zdravstvenog nadzora (prvi kontakti), ostaju u kućnoj izolaciji uz aktivni nadzor putem telefona od strane izabranog ljekara porodične medicine tokom radnog vremena. Nakon radnog vremena pacijenti se u slučaju pogoršanja subjektivnih simptoma telefonski javljaju Službi hitne medicinske pomoći.

AUTOR: Krizni štab Ministarstva zdravstva TK
OBJAVLJENO: 08.08.20 u 15:00
https://bit.ly/2DolW5R
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovineda 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU o upravljanju COVID-19 slučajevima
 
  1. Asimptomatske i osobe sa lakšim simptomima, koje imaju pozitivan PCR nalazom, kao i osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije ili zdravstvenog nadzora (prvi kontakti), ostaju u kućnoj izolaciji uz aktivni nadzor putem telefona od strane izabranog ljekara porodične medicine tokom radnog vremena.
  2. Nakon radnog vremena pacijenti se u slučaju pogoršanja subjektivnih simptoma telefonski javljaju Službi hitne medicinske pomoći.
  3. U te svrhe potrebno je akcentirati važnost ostvarivanja svakodnevnog telefonskog kontakta sa pacijentima u timovima porodične medicine, te evidencije istih u karton pacijenta. Praćenje simptoma: povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj, bolovi u grudnom košu, bolovi u mišićima i kostima, glavobolja, mučnina, proliv, povraćanje, gubitak čula mirisa i okusa, i sl. kroz aktivan nadzor moraju se svakodnevno evidentirati.
  4. Sedmi  i dvanaesti dan samoizolacije obavezno je uraditi fizikalni pregled pacijenta u kućnim uslovima od strane mobilnog tima ili tima porodične medicine.
  5. U slučaju prijave pogoršanja simptoma od strane pacijenta u samoizolaciji OBAVEZNO JE obaviti fizikalni pregled pacijenta u kućnim uslovima i utvrditi dalje korake.
  6. Srednje teški i teški pacijenti se, uz prethodnu laboratorijsku i rentgenološku obradu upućuju na COVID odjeljenje Infektivne klinike UKC- a, a nakon popunjenosti iste u procentu od 70% u Kliniku za plućne bolesti UKC- a.
  7. Djeca pozitivna na COVID-19 sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom se smještaju na Kliniku za dječije bolesti UKC- a Tuzla. Nakon popunjavanja kapaciteta Klinike za dječije bolesti UKC- a Tuzla koristiti će se kapaciteti Dječijeg hospisa.
  8. Izvještaje o poduzetim aktivnostima dostaviti na sedmičnom nivou u elektronskoj formi Ministarstvu zdravstva TK na e-mail: minzdr@tk.kim.ba. Podaci treba da sadrže ime i prezime ljekara, ime i prezime pacijenta i poduzete aktivnosti  od strane ljekara.