UKC Tuzla: Korisnicima zdravstvenih usluga olakšava se pristup ukidanjem trijažnog punkta na glavnom ulazu

Trijažni punktovi će biti formirani na ulazima u svaki objekat Ustanove, gdje će se organizirati epidemiološko anketiranje pacijenata i njihove pratnje, te mjerenje tjelesne temperature i evidentiranje.

AUTOR: UKC Tuzla
OBJAVLJENO: 24.10.20 u 08:48
https://bit.ly/35oz8S4
"U cilju rješavanja problema zagušenja saobraćaja, te nadolazećeg hladnog perioda i pada temperature obavještavamo pacijente i korisnike usluga da se od ponedjeljka, 26. oktobra 2020. godine, ukida trijažni punkt na glavnom ulazu u krug Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
 
Trijažni punktovi će biti formirani na ulazima u svaki objekat Ustanove, gdje će se organizirati epidemiološko anketiranje pacijenata i njihove pratnje, te mjerenje tjelesne temperature i evidentiranje.
 
Putnička i teretna motorna vozila koja ulaze u krug Ustanove i dalje će moći ulaziti isključivo na glavni ulaz, ali će iz kruga Ustanove moći izaći na svim izlazima.
 
Zaposlenici Ustanove, korisnici usluga zdravstvene zaštite i druga lica, koji u Ustanovu ne dolaze motornim vozilima, mogu ući u krug i izaći iz kruga Ustanove, na bilo koji ulaz/izlaz.
 
U objekte Ustanove će se ulaziti i iz istih izlaziti isključivo na glavne ulaze/izlaze na kojima će se nalaziti trijažni punktovi, uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanje propisane fizičke distance gdje je to moguće, nošenje odgovarajuće lične zaštitne opreme i zabranu okupljanja u većim grupama.
 
Izuzeto od prethodnog stava, za objekat "Gradina" će u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti otvoreni i dodatni sporedni ulazi prema prijemnim i specijalističkim ambulantama klinika koje su smještene u tom objektu, a nakon 16:00 sati i u ovaj objekat će se ulaziti i iz istog izlaziti isključivo na glavni ulaz/izlaz.
 
U objekte Ustanove će, pored osoblja, moći ulaziti samo pacijenti koji imaju propisno izdatu uputnicu za pružanje usluga zdravstvene zaštite u Ustanovi, te njihova pratnja ukoliko je to neophodno, ali ne više od jedne osobe u pratnji.
 
Na snazi  i dalje ostaje Odluka o zabrani posjeta pacijentima Ustanove.
 
Molimo pacijente i pratnju za razumijevanje i saradnju, pridržavanje zakazanih termina kao i da se pridržavaju mjera prevencije u cilju smanjenja obolijevanja od gripa i COVID -19 infekcije", piše u saopštenju UKC Tuzla.